Jeden milion korun rozdělí hejtmanství neziskovým organizacím, které budou dělat pořádek v přírodě. Dotační program Ukliďme svůj kraj 2017 je má zapojit do úklidů přírody i prostranství, odstraňování černých skládek… „Mělo by jít hlavně o břehy řek a potoků, okraje les, cesty,“ jmenuje hejtman Josef Bernard (ČSSD) s tím, že kromě samotného úklidu chce kraj podpořit také zájem lidí o veřejná prostranství.
„Akce bude probíhat během září, je nám líto, že jsme jarní termín nestihli. Příští rok se počítá s květnem,“ dodal hejtman. Neziskovky mohou na organizování akcí získat maximálně 50 tisíc korun.

Požár garáží v ulici Boettingerova v Plzni
Hasiči z hořící garáže na Borech vynášeli lahve s LPG