Studie zahrnuje například i podněty občanů, kteří mohli k tématu vyplnit dotazníky a zároveň se zúčastnit veřejného projednání studie. Dotazníky vyplnilo téměř 500 obyvatel.

S údržbou údolí chce město začít už letos. „Studie obsahuje mimo jiné koncept rozvržení údolí s rozčleněním míst, kde by bylo vhodné umístit oddychové zóny, dále také obyvateli žádané stezky pro pěší i pro cyklisty. Navrhuje i prostor vhodný pro pobytové louky, jezírka nebo mokřady,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář.

DO BUDOUCNA PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

V lokalitě má být celá řada nových architektonických prvků. Ve studii navrhli architekti například umístit do prostoru altán, dětské hřiště s blízkým ovocným sadem či takzvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu. Místní se mohou těšit i na přírodní amfiteátr.

„Studie bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace, avšak už letos by se mělo začít s intenzivnější údržbou tohoto území. V prvních fázích by měla revitalizace probíhat především na městských pozemcích. V případě, že by se úpravy měly dotknout pozemků v soukromém vlastnictví, bude další postup projednáván s jejich majiteli,“ doplnil Šindelář.

Zbyněk Tonar.
Studenti medicíny jsou dnes racionální, říká Zbyněk Tonar

Podněty občanů, které studie zahrnuje, zjišťoval Útvar koncepce a rozvoje nejprve dotazníkovým šetřením. V něm se obyvatelé mohli vyjádřit k tomu, jaké změny by si v údolí představovali, či co je dobré zachovat; názory téměř 500 dotazovaných byly povětšinou v souladu s koncepcí města.

„Většina odpovědí se shoduje s našimi předpoklady a záměry. Zároveň jsme díky dotazování zjistili i další zajímavé informace, které nám mohli sdělit pouze místní. I to byl jeden z důvodů, proč jsme je také do projektu revitalizace zapojili. Informace z dotazníků jsme vyhodnotili a předali zhotoviteli k zapracování do studie,“ konstatovala ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostrac

VEŘEJNÁ DISKUZE O NOVÉ PODOBĚ

S navrženou revitalizací se na veřejném projednání studie seznámila také téměř stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města. Názory občanů, kteří diskutovali nad navrženými prvky, byly do finální verze studie následně zapracovány.

Lupina byla v minulosti vysazována pro zpevnění železničních náspů. Dnes je tato nepůvodní invazivní bylina velmi rozšířená po celé Šumavě a vytlačuje chráněné druhy rostlin.
Studenti z Plzně vyjeli na Šumavu trhat lupinu