Konal se zde totiž 5. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro učně a středoškolské studenty technických oborů s názvem Perspektiva technických oborů v příhraniční oblasti Plzeňského kraje a Bavorska.

Zamířily na něj stovky žáků vycházejících ze základních škol z celého Plzeňského kraje. Některým pomohl veletrh ve výběru budoucího povolání, jiní už měli jasno, a nic je nemohlo ovlivnit.

„Já chci už od malička zpívat, a proto jdu na hudební konzervatoř studovat zpěv,“ prozradila například Kristýna Pechlová z plzeňské Masarykovy základní školy. Někteří ale možnost nahlédnout pod pokličku oborů ocenili. „Půjdu na automechanika, protože to má budoucnost, i tady jsem se o tom přesvědčil. Když budu chtít a půjde mi to, můžu studovat na nástavbě po skončení oboru,“ prohlásil Michal Hrubý ze 14. základní školy v Plzni.

Na veletrh dorazili školáci i z větší dálky, například z Domažlicka. „Uvažujeme o studiu na Stavební průmyslovce, asi z ní bude větší uplatnění než například z obchodní akademie,“ shodly se spolužačky Anna Sarová a Maxi Makusová z Mrákova.

A že pozdější uplatnění v současné době hraje velkou roli při výběru povolání, dokazuje i učnice oboru Kadeřnice „Chtěla jsem být kosmetičkou, ale mamka mě přesvědčila, že o kadeřnici bude větší zájem. Myslím, že měla pravdu, už teď mám jisté místo,“ sdělila Lucie Šedá ze třetího ročníku Integrované střední školy živnostenské.

Akce podporující učňovské a technické obory si školy tohoto zaměření chválí. „Právě propagace takových oborů je hlavním smyslem veletrhu. V poslední době vystupovaly do popředí humanitní obory, jejich preferování však neodpovídá požadavkům pracovního trhu, který dlouhodobě trpí nedostatkem řemeslníků a technických odborníků. Tato akce má přispět k nápravě tohoto nevyváženého stavu na trhu práce a podpořit spolupráci v této oblasti mezi Plzeňským krajem a Bavorských příhraničím,“ říká koordinátor veletrhu Marcel Gondorčín. Akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií.