Protože se jí nedařilo najít uchazeče mezi absolventy pedagogické fakulty, nakonec zaměstnala dvě její studentky. Kvůli nedostatku kantorů přírodovědných oborů v Plzeňském kraji se nejedná o výjimečnou situaci, ale běžnou praxi.

„Především aprobace matematika a fyzika je opravdu nedostatkovým zbožím. Snažila jsem se najít vhodné kandidáty s předstihem, ale nešlo to. Obrátila jsem se proto na fakultu s prosbou o pomoc, její doporučení mě zachránilo,“ sdělila Vrátníková. Každá studentka (první vzdělává žáky pouze v matematice, druhá ve fyzice a přírodopisu) má zkrácený úvazek na devět hodin týdně.

Ředitelka doufá, že by na škole mohly zůstat. „V budoucnu totiž bude jedna kolegyně odcházet do důchodu. Další úvazky budu ze stejného důvodu postupně omezovat. Čím dříve získají vysokoškoláci zkušenosti, tím lépe. Doporučovala bych to každému,“ uzavřela.

Skutečnost, že už při magisterském studiu jsou jedinci žádaní v praxi, potvrdil děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Randa: „Přesnou evidenci si nevedeme, ale odhaduji, že jde o několik desítek studentů se zaměřením na fyziku, matematiku, chemii a informatiku. Zájem někdy bývá už i v nižších ročnících.“

Fakulta, jež letos přijala 785 uchazečů, si nechala v minulosti udělat průzkum o počtu chybějících učitelů na základních a středních školách Plzeňského kraje. Podle zjištění se disproporce mezi jejími absolventy a volnými kantorskými místy za pět let zvýší o dalších 350 pozic. „Nehledě na to, že více než šedesát procent učitelů středních škol v Plzeňském kraji je ve věku starších padesáti let,“ upozornil.

Stále se snižující zájem o přírodovědné obory na jedné straně a velkou poptávku po kantorech sleduje též proděkan pro rozvoj a legislativu fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička. Budoucí učitelé středních škol s přírodovědným zaměřením si totiž magisterské studium dodělávají právě zde, nikoli na pedagogické fakultě. „Náš plán je přijímat dvacet uchazečů. Ale bohužel reálně se jedná o polovinu. Absolventi jsou pak v řádech jednotek,“ vyčíslil. Také jeho oslovují ředitelé s prosbou o pomoc s nalezením vhodného kandidáta. Lávička dodal, že uchazeče motivují vzdělávací instituce nejenom finančně, počáteční plat činí 26 tisíc korun, ale i třeba nabídkou nájemního bytu.

Fakulta chce své svěřence ještě lépe připravit do praxe. „Naším hlavním cílem je studenty připravit kvalitně nejen na to, co budou předávat žákům, ale i jak to mají předávat co nejlépe,“ doplnil Randa.