Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Její zatraktivnění chystá Městský obvod Plzeň 4 ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR). V oblíbené lokalitě tak vznikne například nový park, parkoviště nebo venkovní fitness pro dospělé.

Už na podzim byla na Švábinách upravena zeleň, opraveny lavičky a panoramatický panel. „Vyhlídka Švábiny patří mezi výkladní skříně Doubravky. Jsme rádi, že sem lidé už léta nacházejí cestu a není výjimkou, že se zde v létě konají i svatby. Místo proto neustále udržujeme a zvelebujeme,“ uvedl místostarosta čtvrtého obvodu Zdeněk Mádr.

Budoucí podobu vyhlídky nastiňuje nová územní studie vytvořena ÚKR, která počítá s vybudováním parčíku, úpravou komunikace, novým parkovištěm pro návštěvníky i zahrádkáře, herními prvky pro děti, venkovním fitnessem a instalací nového mobiliáře včetně stojanů na kola.

V souvislosti s rozšířením komunikace studie navrhuje i nové osvětlení.

VYKOUPENÍ POZEMKŮ

„Pro realizaci úprav vyhlídky je nutné vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, které jsou nyní majetkem České republiky zastoupené Státním pozemkovým úřadem,“ informovala mluvčí plzeňského magistrátu Marie Fialová.

Vyhlídka Švábiny se nachází nedaleko Rokycanské třídy a ústředního hřbitova ve směru na Božkov. Z místa je viditelná celá plzeňská kotlina, a to od Černic přes centrum města až po rozhlednu Chlum. Vyhlídka byla postavena v 70. letech minulého století.