Příroda, pohyb, komunikace. Pod těmito hesly byla založena inovativní soukromá škola v Záluží u Třemošné.

„Chtěli jsme vytvořit školu, do níž by se děti těšily a ve které by se navzájem inspirovaly,“ říká spoluzakladatelka školy Inspíria Jana Slezáková. Škola v Záluží zatím není registrovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), žádost o zápis do rejstříku škol MŠMT však už podala. „Těší nás podpůrné stanovisko Plzeňského kraje. Výsledky jednání na MŠMT bychom měli znát koncem února,“ uvádí dále Slezáková. Z tohoto důvodu musí být děti prozatím zapsané v jiné škole, ve které si zvolily individuální vzdělávání, díky čemuž mohou Inspírii navštěvovat.

Zakladatelé Inspírie vytvořili vlastní koncepci výuky. Myšlenku na vytvoření školy, do které se děti budou těšit, se podle nich daří naplňovat. „Školu jsem založila s kamarádkou i za podpory dalších rodičů. Naše děti navštěvovaly lesní školku v Druztové. Chtěly jsme, aby nejen ony mohly zůstat v těsném kontaktu s přírodou a jejich osobnost byla i dále rozvíjena komplexně,“ dodává Slezáková.

Škola je financována z příspěvků rodičů, školné činí pět tisíc korun měsíčně. V současné době ji navštěvuje celkem 18 dětí a učí se dohromady v jedné učebně. K dispozici mají i malou tělocvičnu a ateliér.

„Učíme zde žáky od první do čtvrté třídy, dojíždějí k nám i děti z Plzně, což nás moc těší. Všechny děti se učí spolu a navzájem si pomáhají. Místo toho, aby šel třeba prvňáček za učitelem, jde za druhákem, který mu předá své poznatky,“ popisuje další spoluzakladatelka školy Martina Kudrnáčová s tím, že její děti se ze školy ani nechtějí vracet domů. „Na týden onemocněly a byly úplně vyřízené, že nemohou do školy,“ uvádí s úsměvem Kudrnáčová.

Alternativní školy v Plzni a okolí
∙Waldorfská škola Dobromysl Plzeň opírá se o principy waldorfské pedagogiky, všímá si zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se
∙Základní škola Montessori Plzeň Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte
∙Základní škola Pivoňka v Chříči principy Montessori

Učitelé se při výuce inspirují filosofií Reggio Emilia, kdy se každé dítě učí specifickým způsobem skrze svůj specifický vyjadřovací jazyk, a dále finským školstvím, které klade mj. důraz na osobnost učitele.