V lokalitě zvané Pode Dvory vykácejí dělníci na asi hektarovém pozemku staré stromy a vytěžené dřevo odvezou. Poté plochu znovu zalesní borovicí a dubem. Do 15 let by tu měl vyrůst mladý les.

„Stromy, převážně borovice, jsou v této lokalitě staré 120 let. Jako každý les se musí i tento po určité době obnovit, to znamená vyměnit staré stromy za sazenice a případně zasadit i jiné druhy. Zvolili jsme borovici a dub, protože se nám tato kombinace osvědčila i při obnově jiných ploch městských lesů,“ uvedl Richard Havelka, vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně.

Těžba bude provedena speciální technologií, kdy se v lese bude pohybovat tzv. harvestor. Jde o těžební stroj, který strom dokáže pokácet, odvětvit i nařezat na kusy. Vyvážecí souprava pak dřevo dopraví k nejbližší cestě. Lidé by si měli dát pozor, dbát zvýšené opatrnosti v těžební oblasti a nevstupovat do pracovních prostorů strojů ani na skládky dřeva v okolí. Na nich bude uloženo přibližně 300 metrů krychlových dřeva.