Podle archeologa Jiřího Boudy pochází nalezené pozůstatky z barokního období. „Mohlo jít o starou faru nebo nějaké jiné sídlo, budovu mnichů cisterciáků. V hrobech byly nalezeny rovněž dva staré kovové křížky s Kristem, zaznamenány byly také pozůstatky mladšího stavebního objektu,“ informovalo město Nepomuk. Závěry budou po zpracování prezentovány a na vyžádání je poskytne Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.