Druhého ledna v 16 hodin se zde koná poutní mše, o den později sem kolem 15. hodiny dorazí tříkrálový pochod s koňmi, který ve 14 hodin vyjde od katedrály svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. V průvodu nebudou chybět muzikanti. Soubor Vozembach z Dobřan pak U Ježíška představí živý betlém.

Čtvrtého ledna zazní v kostelíku vánoční písně v podání smíšeného komorního sboru Vox imperfecta. Výtěžek koncertu bude věnován na Tříkrálovou sbírku.