„Odstraňování suchých a poškozených stromů probíhá v městských lesích vždy v zimních měsících, kdy se v lesích pohybuje nejméně lidí. Prioritně přitom odstraňujeme stromy blízko cest, které by mohly návštěvníky lesa ohrozit. Je pro nás důležité, aby cesty zůstaly bezpečné,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

V době kácení, které proběhne kolem Seneckého a Velkého boleveckého rybníka, budou některé cesty z důvodu bezpečnosti lokálně uzavřeny. Pracovníci Správy veřejného statku města Plzně prosí občany, aby se řídili pokyny a v zájmu své bezpečnosti v době kácení neporušovali zákaz vstupu do lokality. Ve většině případů budou cesty uzavřeny jen v řádu hodin, jen u cesty za skautskou klubovnou u Seneckého rybníka to zřejmě bude celý den.

Současně bude také v blízkosti Seneckého rybníka probíhat prosvětlování porostu. „Clonná seč, jak prosvětlení lesa odborně nazýváme, je záměrné postupné snižování počtu dospělých stromů v porostu způsobem, který vytvoří optimální podmínky k tomu, aby se dobře ujala semena lesních dřevin. Následné odrůstání mladých stromků, které v lese vyrostly bez zásahu lesníků, tedy pomůže jak stávajícím starším, ale zdravým stromům, tak semenáčkům, které vyrůstají pod nimi. Podpoříme tak přirozené zmlazení lesa a nastartujeme jeho přirozenou obnovu. Dubům, bukům i borovicím, které hůře snášejí klimatickou změnu, tak dodáme více světla i vláhy, která by se k nim při slabém dešti hustými korunami nedostala,“ vysvětlil vedoucí oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.

Úpravy by měly být hotové do poloviny února.