Ve spodní části řeky Berounky na levém břehu pod Bukovcem v polesí Háj u okousaného stromu totiž nalezla lidskou zubní protézu. "Je to jasný důkaz toho, že za okusy vzrostlých stromů nestojí, jak jsme se i my chybně domnívali, bobr evropský, nýbrž sám člověk," smál se Makoň a dodal, že veškeré stopy na místě okamžitě zajistil. Nález navíc zcela přesně identifikovala matka nálezkyně stomatoložka Hana Makoňová, která potvrdila, že se opravdu jedná o používanou horní zubní náhradu. "Tomu, komu protéza padne a bude schopen s ní překousat alespoň dřevěnou tužku, pak hrozí podle zákona o ochraně přírody a krajiny postih za škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, v tomto případě bobra evropského," uzavřel s úsměvem.

Téměř dvěma stovkám zaměstnancům firmy Pilsen Steel radily v pondělí ve fabrice odbory
Odbory jednaly s pracovníky plzeňských hutí