Pokud se sdružení dozví o možném příkoří na zvířeti, vyjede na místo, případ zdokumentuje, oznámí příslušným orgánům a také dál sleduje, jak ho řeší. Cílem je zlepšit ochranu zvířat a přesvědčit občany, aby si všímali, co se kolem nich děje. Na projektu už spolupracují města Plzeň a Horní Bříza.

„Jsme skupina lidí, jež pracuje pro naplnění úkolů zvířecího ombudsmana zcela bez nároku na finanční odměnu. O pomoci zvířatům jen nemluvíme, ale zvířete se účinně zastaneme,“ uvedl spoluzakladatel organizace Aleš Zoubek.

Podle něj byla dosud realita taková, že o drtivé většině případů se příslušné orgány veřejné správy nedozvěděly. „Mnoho lidí se na ně neobrátí jen proto, že nechtějí nikam chodit sepisovat protokoly, nechtějí uvádět svou totožnost nebo se protiprávního jednání dopouští někdo z jejich vesnice nebo domu,“ vysvětlil. Lhostejnost ale prý může pramenit i z toho, že lidé nevěří, že vůbec někdo s ohlášeným případem něco udělá.

„To chceme změnit. Uděláme vše pro řádné zjištění skutečného stavu,“ uvedl Zoubek. Zvířecí ombudsman nemá nahrazovat činnost veřejné správy, ale bude prostředníkem mezi oznamovatelem a příslušným orgánem. „Nemáme v úmyslu zjišťovat totožnost lidí, kteří nás na možné příkoří na zvířeti upozorní. Je pro nás důležité dostat se do povědomí a získat si důvěru lidí, neboť od nich můžeme dostat potřebné informace,“ dodal.

Organizace, která službu zatím zaměřila na Plzeň a Plzeňský kraj, už zprovoznila webový portál a facebookový profil.