Jak dlouho je člověk po prodělané infekci chráněný?

Po prodělané infekci prakticky vždy vznikají IgG protilátky. Hladina protilátek a jejich přetrvávání je však vysoce individuální. Obecně lze říci, že protilátky nacházíme v krvi po dobu 7 až 12 měsíců. Na základě systematického sledování IgG protilátek u 300 osob po dobu jednoho roku jsme zjistili, že po prodělané nemoci hodnoty protilátek IgG rychle stoupají a pak postupně klesají. Po roce je jejich hladina velmi nízká nebo vůbec žádná. U britské mutace onemocnění dokonce pozorujeme, že hladina IgG protilátek klesá rychleji.

Za jak dlouho po prodělaném covidu by se měli lidé nechat očkovat?

Platí zásadní pravidlo, že očkování má následovat za 90 dní po prodělaném onemocnění. Po této době je nutné se naočkovat, abychom byli spolehlivě chráněni proti opakované infekci. Neexistuje žádný logický důvod, proč se nenechat očkovat.

A jak je to se zmíněnými hodnotami po očkování?

Od prvního očkování provedeného ve Fakultní nemocnici Plzeň uplynuly necelé čtyři měsíce. Po druhé dávce očkování dochází, podobně jako po infekci, k rychlému vzestupu hladiny protilátek s následným a velice pozvolným poklesem. Z našich výsledků lze předpokládat, že protilátky budou spolehlivě chránit minimálně 10 měsíců. Poté se možná nevyhneme nutnému přeočkování.

Kadeřnictví v době koronaviru
Od pondělí pustí do škol v Plzeňském kraji žáky 2. stupně, otevřou i kadeřnictví

Jak velkou skupinu lidí po očkování sledujete?

V roce 2021 bylo vyšetřeno 2000 osob po očkování proti covidu-19. Z dosavadních zkušeností se zdá, že tvorby protilátek nezávisí na věku jednotlivce. Nižší tvorba protilátek je naopak evidentní nepochybně u obézních lidí a pochopitelně u osob s poruchami imunity.

Znamená to, že i po očkování se protilátky nemusí prokázat?

Může se to výjimečně stát. Zaznamenali jsme to jen u několika osob. Ale i tak mohou být chráněni, a to buněčnou imunitou, která je dlouhodobá. Narozdíl od protilátek se ale hůře laboratorně prokazuje.

Jsou případy, kdy lidé onemocněli covidem-19 i po očkování?

Ojediněle se to stává, ale v takových případech má covid- 19 lehký průběh.

Jak jste na to přišli?

Infekci covid-19 jsme prokázali pozitivním PCR testem po druhé dávce očkování jak u několika zaměstnanců FN, tak u několika klientů na sociálních pobytových lůžkách FN Plzeň. Většinou tito lidé mají nízké hladiny protilátek IgG.

Ilustrační foto.
Jednočlenné hlídky budou řešit zastupitelé v červnu

Už se objevily informace, že i naočkované lidi bude třeba kvůli klesající hladině protilátek přeočkovat…

Zatím tomu vše nasvědčuje. Není to úplně příjemné zjištění, ale zatím se nedá přesně odhadnout, za jak dlouho bude přeočkování nutné.

Klesla díky očkování ve FN Plzeň nemocnost?

Zaznamenali jsme řadu covid pozitivních zaměstnanců, v řádech desítek, zejména v kategorii zdravotnických pracovníků. Díky očkování však nemocnost zdravotníků výrazně klesla, zároveň se významně zvýšil stupeň jejich ochrany a klesl počet zdravotníků v pracovní neschopnosti zhruba na jednu třetinu celkového objemu čerpaných pracovních neschopností.

Tři typy protilátek

  • IgA protilátky vznikají velmi časně po nákaze ve sliznici dýchacích cest.
  • IgM protilátky jsou prokazatelné v krvi obvykle od třetího dne infekce. Maxima dosahují 8. až 12. den po nákaze a do 30 dnů klesnou.
  • IgG protilátky jsou také prokazatelné v krvi a objevují se 8. až 10. den. Tyto protilátky v krvi dlouhodobě přetrvávají a svědčí o tom, že osoba pravděpodobně prodělala covidovou infekci.