Dálniční tunel vrchem Valík má za sebou prvních sedm měsíců provozu. Ten sledují a monitorují policisté z dálničního oddělení Policie ČR ve Svojkovicích.

„Tunel tvořený dvěma tunelovými troubami je dlouhý 390 metrů a z hlediska bezpečnostního vybavení splňuje nejvyšší požadavky,“ říká zástupce vedoucího odboru dopravní policie Vladimír Toman.

Z tunelu je úniku

Před, za a uprostřed tunelu jsou umístěny SOS hlásky, na stěnách je vyznačen nejkratší směr, kudy lze tunel v případě nouze co nejrychleji opustit. Uprostřed jsou instalovány také propojovací a únikové dveře.

Velký bratr vidí

Po celé délce tunelu sleduje dění kamerový systém a dopravu koordinuje elektronicky ovládané dopravní značení, které najdete před a za tunelem. „Na dispečinku dálničního oddělení ve Svojkovicích je velkoplošná obrazovka, na které sledují operátoři provoz jak v tunelu, tak před ním a za ním,“ vysvětlil Toman s tím, že v případě problému může operátor provoz zpomalit nebo zastavit, případně jej převést obousměrně do jedné tunelové trouby.

Budiž světlo

Technologií sledujících provoz v tunelu je mnoho. Jednou ze základních je také sledování intenzity světla v tunelu i před ním. „V případě potřeby je možné celý prostor maximálně osvětlit,“ doplnila mluvčí západočeských policistů Martina Kohoutová. V tunelu lze měřit také stupeň zakouření, které lze regulovat pomocí ventilátorů. Monitorují se zde také stojící předměty. Pokud je zaznamenán nepohybující se předmět, ať už jde o vozidlo či spadlý náklad, upozorní systém operátora na dispečinku.

Pozná i oheň

Samozřejmostí je jistě zařízení, které rozpozná požár. Operátor policie může v případě nutnosti požádat o spolupráci hasiče a záchranáře. „Kdyby například v tunelu uvízli lidé, je možné jim pomocí reproduktorů podávat informace, jak nejrychleji tunel opustit. To vše trojjazyčně. Česky, německy a anglicky,“ popisuje mluvčí.

Auta umí i zvážit

V rámci zkušebního provozu v tunelu je testován i systém signalizace průjezdu přetíženého vozidla. Systém sice neprovádí konečné vážení vozidla, ale informuje operátora policie, že takové vozidlo úsekem projelo. „Pomocí kamerového systému je pak vozidlo identifikováno,“ říká Toman. Operátor tuto informaci předá dálniční hlídce případně hlídce celní správy, které mají k dispozici cejchované mobilní nájezdové váhy. Tyto hlídky pak mohou zjištěné vozidlo odstavit a provést vážení. Tak se vyloučí nebo potvrdí, zda skutečně došlo k jízdě s přetíženým vozidlem či nikoli.

Značení lze měnit

Policisté svoji činnost v tunelu omezují na minimum, což obdobně platí i pro pracovníky údržby tunelu, a to vzhledem k zajištění bezpečnosti provozu. „Pokud je třeba, je možné využít proměnné dopravní značení ke snížení rychlosti, převedení dopravy do jednoho jízdního pruhu nebo k uzavření celé jedné trouby tunelu a převedení provozu do protisměru,“ uvedl Toman s tím, že se vždy jedná o krátkodobé omezení, které by nemělo přinášet řidičům problémy s průjezdem tohoto úseku.

Sem a tam

Podle poznatků policistů provoz nákladní dopravy narůstá v pondělí nebo po dni v týdnu, kdy je podle zákona provoz nákladních aut omezen, a to zejména směrem na Rozvadov.

Ve čtvrtek je tomu naopak, auta tedy nejvíce jezdí směrem od Rozvadova do vnitrozemí. U osobních a ostatních vozidel narůstá provoz zejména o víkendových dnech.

 

Nejrychlejší rekordmani

Rychlost jízdy je v tunelu omezena na základě předpisů používaných i v evropské unii na 80 kilometrů v hodině. Těsně před tunelem je na světelné tabuli informace, že úsek je měřen radarem. Přesto se najdou řidiči, kteří toto omezení nerespektují. Díky úsekovému měření je provedeno zadokumentování vozidla, včetně fotografie řidiče. Přestupek je následně řešen policií. Za dobu fungování Valíku překročilo stanovenou rychlost v tunelu na 500 řidičů. Nejvyšší naměřená rychlost u osobního automobilu, který tunelem projel je 193 kilometrů v hodině. Nejrychlejší nákladní auto tu pak jelo rychlostí 132 kilometrů v hodině.