Plzeňské ikonyJan Soukup

architekt, autor rekonstrukcí významných staveb v Plzni, odborník na historickou architekturu, výtvarné umění a historii

Za pomoci nepravdivých tvrzení a pomluv se pan Miloš Zeman dostal až na Pražský hrad. Skoro polovina lidí jej tam nechtěla, já k nim patřím, právě pro tyto mafiánské metody. Dal velmi špatný příklad, a tak jej prosím, aby přestal pohrdat svými spoluobčany a naučil se dobře sloužit jim a naší zemi.

Plzeňské ikony

Josef Mištera

ilustrátor, malíř, grafik ředitel Ústavu umění a designu ZČU v Plzni

Domnívám se, že zvítězila lež a nenávist. Je mi z toho smutno.
Plzeňské ikony.František Radkovský

od roku 1993 biskup plzeňský, dříve titulární biskup aggarský a pomocný biskup pražský

Vážený pane prezidente Miloši Zemane, právě skončená volební kampaň ukázala, jak hodně našemu národu záleží na tom, mít dobrého prezidenta. Dva, kteří se bezpochyby nejvíc těmto očekáváním přiblížili a také se nejvíc zapsali do srdce, byli Masaryk a Havel. Byly to morální autority, které se snažily pozvednout jeho duchovní i mravní úroveň a zároveň se jim podařilo zlepšit i jeho mezinárodní reputaci. Ti, kdo volili Schwarzenberga, ho volili především proto, že byli přesvědčeni, že on se tomuto ideálu přiblíží. Pane prezidente, přeji vám i celému národu, aby se vám podařilo dokázat, že se tomuto ideálu přiblížíte i vy.

Plzeňské ikonyJana a Martin Fojtíčkovi

zakladatelé neziskové organizace Ledovec pomáhající lidem s duševním onemocněním či mentálním handicapem

Říká se, že starého psa (nebo jezevce) novým kouskům nenaučíš. Ale u nás na Ledovci si zase pořád připomínáme, že dobrý pomáhající profesionál nikdy nepřestává doufat, že změna k lepšímu je v životě jeho klienta možná, a že zázraky se dějí. Proto si moc přejeme a nastupujícímu panu prezidentovi vyprošujeme, aby v dalších letech jednal jako vnitřně krásný a moudrý člověk a šlechetný a velkorysý prezident. Jak se to dělá, to my nevíme, ale máme pocit, že to moc dobře uměl pan prezident Václav Havel. Přejeme tedy Miloši Zemanovi, aby byl takovým prezidentem jako Václav Havel. Zázraky se dějí.

Plzeňské ikonyJosef Bernard

generální ředitel Škoda Transportation

Nový prezident má všechny předpoklady k hájení českého průmyslu, ostatně to je role, kterou by měli sehrávat všichni politici, a často na ni zapomínají. Máme po kampani, zapomeňme na spory, podporujme svého prezidenta a přejme si, aby byl důstojným reprezentantem naší země. K tomu mu přeji hodně zdraví a pevné vůle.

Plzeňské ikonyJiří Fraus

ředitel plzeňského nakladatelství

První přímá volba prezidenta byla zároveň i mými prvními volbami, ve kterých jsem se vzdal svého volebního práva. Mezi čtyřiceti nevolícími procenty občanů jsem se ocitl proto, že jsem mezi devíti kandidáty nenašel ani jednoho, který by mne donutil se vypravit do volební místnosti. Z favoritů, kteří měli šanci se na Hrad dostat, se totiž ani jeden nezabýval tím, co je podle mého názoru klíčové pro další vývoj naší společnosti. Tím je zásadní změna přístupu ke vzdělávání a výchově nových generací. Moderní vyspělá společnost totiž není postavena na právních předpisech, ale na slušném vychování, kdy se lidé chovají morálně proto, že chtějí, a ne proto, že je k tomu jakýkoliv zákon zavazuje. Minulost jasně ukázala, že vysoká míra inteligence a dobré vzdělání i u prezidenta může snadno přebít přemíra arogance či neschopnost si přiznat chybu. Budoucí prezident již bohužel v prvním rozhovoru pro Českou televizi vyslal signál, že víra ve vlastní neomylnost asi na Hradě v příštích pěti letech zůstane. Při jeho nástupu do funkce bych mu tedy přál, aby se dokázal poučit z chyb svého předchůdce. Bylo by to dobře nejen pro něj, ale zejména pro nastupující generace, které ho budou mít v mnoha školách dennodenně na očích.

Plzeňské ikonyKarel Makoň

předseda a zakladatel Dobrovolného ekologického spolku – ochrany ptactva a vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni

V prvním ani druhém kole prezidentské volby nevyhrál kandidát, kterému jsem dal svůj hlas. Vnitřně nemám problém respektovat volbu většiny, i když finální výsledek mi přijde zoufalý. Každopádně to, že i mým prezidentem teď bude jeden z největších porevolučních intrikářů a lhářů, už „vydýchávám" podstatně hůře. A co od Miloše Zemana očekávám a co bych mu na Hrad vzkázal? Uznání, čest a respekt si musí člověk vybojovat, obhájit či získat tím, co udělá či dokáže. Jsou to věci, které si nelze vykřičet tak, že budu házet špínu na druhé a schovávat se za chyby jiných! Očekávání nemám žádná. Konec konců sám Miloš Zeman opět ukázal, že je stále stejně arogantní a sebestředný nabubřelec, který se neštítí ničeho. Možná by už konečně bylo na čase, aby se také podíval na své nedostatky a přestal se chovat jako „spasitel" tohoto národa. Osobně mu nevěřím ani nos mezi očima a velice mě mrzí, že i já budu muset být u toho, až i ti, kteří uvěřili jeho slibům, zjistí, že to nebyla správná volba. Na druhou stranu, pokud však budeme ve finále při tak důležité volbě vybírat pouze mezi politiky s pohnutou milostí, tak to ani jinak dopadnout nemůže. A že bych se také na závěr po vzoru našeho nového pana prezidenta pokusil o nějaký ten „trefný" bonmot? „Společnost má takovou vládu a hlavu státu, jakou si zaslouží." Škoda jen, že se to od Václava Klause, který byl zvolen politiky, zas až tak moc neliší.

Plzeňské ikonyZdenka Ulčová-Gallová

gynekoložka, špička ve svém oboru

Vážený pane inženýre Miloši Zemane, vážený pane prezidente, jsem ráda, že i můj hlas přispěl k vašemu zvolení. Vážím si vaší celoživotní píle, inteligence, obdivuhodné paměti, sečtělosti, obdivuji vaše rozsáhlé znalosti a trefné bonmoty a váš osobitý humor. Nedovedu si představit osobnost, která si nedokáže i ze sebe občas udělat legraci. Přeji vám pevné zdraví i k tomu, abyste všechny nástrahy zvládl uváženě, s nadhledem, a aby vám vedle becherovky chutnalo i naše výborné plzeňské pivo.

Plzeňské ikonyJaroslav Šindelář

malíř, sochař a restaurátor, zakladatel a ředitel soukromé umělecké školy Zámeček

Výsostnou úlohou prezidenta je role spojujícího činitele, což podmiňuje schopnost povznést se nad stranické zájmy. Osoba v této funkci má usilovat o to, aby dostála svému poslání a byla prezidentem všech. Pro to jsem také hlasoval.
Pan Zeman ve svých četných vystoupeních před národem prokázal svoji chytrost. Do následujících let mu přeji dar moudrosti, protože jenom moudrý člověk se dokáže povznést nad vlastní zájmy a usiluje o dobro všech.

Plzeňské ikonyIlona Mauritzová

rektorka ZČU v Plzni

Především bych chtěla panu prezidentovi pogratulovat ke zvolení v první přímé volbě prezidenta České republiky. Byl zvolen na základě projevu svobodné vůle našich občanů, a proto nám všem přeji, aby post prezidenta vykonával nestranicky a vahou své osobnosti zvýšil prestiž České republiky v zahraničí. Do následujících pěti let mu přeji pevné zdraví a hodně štěstí.

Plzeňské ikony

Stanislav Krpejš Hana Zachariášová

zakladatelé firmy Hannah, kteří se koncem osmdesátých let rozhodli šít sportovní vybavení pro sebe a své přátele – dnes je poptávka i ve střední a východní Evropě

Dvojice plzeňských podnikatelů se rozhodla nečekat na výsledky prezidentské volby, vzkaz poslali už v předstihu: „V případě vítězství Karla Schwarzenberga budeme moc rádi a přejeme mu hlavně hodně zdraví a síly, v případě vítězství Miloše Zemana nechceme vzkázat nic."

Mojmír PetráňPlzeňské ikony

vynálezce mikroskopu s dvojitým řádkováním, čestný člen Royal Microscopical Society

Miloše Zemana jsem naším prezidentem nevolil z více důvodů. Jeden z nich zmínil včera večer on sám, totiž pomluvy Schwarzenberga. Ostatní řeknu leda jemu. Protože ho však zvolila zřetelná většina národa, budu ho loajálně respektovat a přeju mu, aby jeho konání prospívalo našemu národu i našim sousedům. Na důkaz dobré vůle mu nabízím pomoc splnit jeho touhu přestat kouřit, a to pomocí metody, již jsem vymyslel a na sobě úspěšně vyzkoušel sám, a to ne mnohokrát, jako Mark Twain, nýbrž jen jednou.