Děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil totiž v pátek podepsal novou vyhlášku fakulty, která striktně upravuje a hlavně zpřísňuje pravidla pro přestupy. Je to jeden z kroků, jehož naplnění vyžadovala akreditační komise.

„Při přestupu z jiné školy studentům uznáme pouze zkoušky a zápočty, které nebudou starší než dva roky a které jsou hodnocené buď známkou jedna nebo dvě. Trojky uznávat nebudeme,“ nastínil Pospíšil. Každou uznanou známku nebo zápočet bude muset navíc posvětit příslušná katedra a garant předmětu.

Děkan zároveň upozorňuje, že schválení přestupu nebude pro studenty nic automatického. „Budeme se snažit počty přestupů hodně omezovat. Nechci, aby se v Plzni dále rozvíjela státnicová turistika. Aby sem chodili lidé, kteří nezvládají státnice například v Praze. Vedlo by to ke snižování kvality studia na plzeňských právech, což nechceme. Kvalita v Plzni a Praze je totiž srovnatelná,“ vyjádřil se Pospíšil.

Právě za přestupy bez jakýchkoliv jasných pravidel kritizovala akreditační komise předchozí vedení právnické fakulty. Velký počet studentů si chodil do Plzně dodělat jen státní zkoušky nebo obhájit závěrečnou práci. Předchozí vedení v čele s Jaroslavem Zachariášem a Milanem Kindlem jim i několik let staré zkoušky uznávalo bez problémů. Příkladem může být bývalý náměstek policejního prezidenta Jan Brázda. Stačilo mu složit pouze státní zkoušky a získal titul. Vedení fakulty mu totiž uznalo celé předchozí studium na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti, které absolvoval ještě před revolucí.