Doprovodné akce
3. 1., 14:00, katedrála sv. Bartoloměje – začátek Tříkrálového pochodu ke kostelíku U Ježíška
4. 1., 16:00, mázhaus plzeňské radnice – zahájení Tříkrálové sbírky
5. 1., 19:00, čajovna Seraf – vernisáž výstavy obrazů Anny Boženy Kuchtové
6. 1., 20:00, Kačaba – koncert studentské kapely Krpál
19:00, Jabloň – scénické čtení Čapkových povídek prolínané bluesovými klavírními melodiemi, účinkují Irena Pulicarová, Petr Ž. Novotný, Jakub Šmíd a Samuel Čížkovský
10:00 – 18:00 jízda historické Tříkrálové tramvaje
13. 1., 19:00, Jabloň – koncert kapely Los Gádžos
14. 1., 20:30, klub Anděl – koncert kapely MeloDive

Tříkrálová sbírka roku 2016 bude neobvyklá. Už její zahájení nemá v republice obdoby. Akce, která se uskuteční dnes v kostele Kladrubského kláštera, totiž spojí dvě spřátelené příhraniční diecéze.

Kromě těch z západočeských totiž do Kladrub dorazí také německé skupiny. „Bavorsko je více věřící (ve spolkové zemi se ke katolické víře hlásí zhruba 60 procent obyvatel, v Plzeňském kraji necelá dvě procenta, pozn. red.) a mělo by přijet kolem 600 koledníků. Z naší diecéze jich bude asi 120," uvedla koordinátorka sbírka Alžběta Kalábová.

Kromě koledníků čekají organizátoři i další, takže zahájení bude přihlížet minimálně osm stovek lidí. „Na Kladruby to bude opravdu hodně, a tak například dopravu bude muset hlídat policie," popsala Alžběta Kalábová.

Charita do Kladrub vypravuje autobusy z Plzně i Klatov, početné skupiny vyrazí i z Rokycan nebo Stříbra. „Koledníci budou mít zázemí v základní škole, ve 13 hodin se vydají průvodem do kláštera, kde akce o hodinu později začne německým koncertem a pokračovat bude požehnáním obou biskupů, Františka Radkovského a Rudolf Voderholzera," dodala koordinátorka. Německý biskup má navíc ke Kladrubům vztah, pochází odtud jeho maminka.

Neznamená to však, že by Plzeň o tradiční zahájení Tříkrálové sbírky přišla – konat se bude v pondělí 4. ledna tradičně v mázhausu radnice. Nezvykle bohatý ovšem bude letošní doprovodný program. Sbírku v západočeské metropoli totiž doprovodí výstavy i koncerty, ve středu 6. ledna bude křížem krážem Plzní jezdit historická Tříkrálová tramvaj.

S Tříkrálovou tramvají se budou moci Plzeňané setkat mezi 10. a 17. hodinou. „Tramvaj bude veselá," říká mluvčí charity Miroslav Anton a dodává: „Budou v ní vystupovat sbory, hrát muzikanti… Zván je kdokoliv, kdo si je bude chtít poslechnout nebo si s nimi zahrát a zazpívat. Jízdné bude zdarma, ale v tramvaji se bude konat klasická sbírka s kasičkami, do nichž budou moci lidé přispívat."

Historický vůz TR1 vyjede z vozovny na Světovaru v 10 hodin a postupně dorazí na Skvrňany, Bory i Košutku. Na další doprovodné akce se podívejte v tabulce.

Tříkrálová sbírka 2016 má laťku nastavenou vysoko. Ta letošní totiž byla rekordní. Koledníci v diecézi vybrali téměř čtyři miliony korun.

Kašpar, Melichar a Baltazar na Plzeňsku. Komu příští rok pomůžou?

Farní charita (FCH) Blovice – Pomoc sociálně slabým, zejména seniorům a rodinám s více dětmi v rámci farnosti

Římskokatolická farnost (ŘKF) Dobřany – Diakonie, středisko Radost

Merklín – vybudování nového zdroje pitné vody pro Domov Radost

FCH Dolní Bělá – Podpora projektů Diecézní charity Plzeň a soc. slabé ženy

ŘKF Dýšina – Pomoc sociálně potřebným občanům na území farnosti, podpora pečovatelské služby Městské charity Plzeň

ŘKF Chotíkov – Podpora žáků ze soc. znevýhodněného prostředí s lehkým mentálním postižením ZŠ Chotíkov, Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

Městská charita Plzeň – Podpora projektů: Domov sv. Zity – chráněné bydlení Sladkovská, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, jednorázová akutní sociální výpomoc, Osobní asistence, podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň–město

ŘFK Nýřany – Adopce na dálku, přebytek pro Domov sv. Aloise Plzeň

Diecézní charita Plzeň – Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově, SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní, ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace, Azylový dům Domažlice, Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice, Volnočasové kluby DUHA, Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie v sociálních službách na Domažlicku

ŘKF Kralovice – Podpora projektů Diecézní charity Plzeň – Sociálněterapeutické dílny Meclov

ŘKF Město Touškov, Kozolupy – Projekty DCH Plzeň – Azylový dům Domažlice

Chotěšov – Příspěvek na volnočasové aktivity děti se soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí, podpora provozu Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov

FCH Přeštice- Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, podpora činnosti Farní charity Přeštice

FCH Plasy – Domov sv. Vavřince Meclov

ŘKF Starý Plzenec – Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

ŘKF Spálené Poříčí – Podpora Domova sv. Zdislavy, Plzeň
Manětín – Domov sv. Vavřince v Meclově

Žákava – Projekty Diecézní charity Plzeň – Sociálně terapeutické dílny Meclov
⋌⋌kompletní seznam na www.dchp.cz/trikralova-sbirka/vyuziti