PLZEŇSKÝ KRAJ

Tou největší bude v Plzni tříkrálový pochod. „Vyrazíme již poosmé, a to v neděli 5. ledna ve 14 hodin z náměstí Republiky. Na cestu nám zazpívají Bendíci a Broučci band z 5. mateřské školy v Plzni. Pak se vydáme koledovat. Společně dojdeme ke kostelu U Ježíška, tam se v 15:00 odehraje ozvučený živý betlém z Dobřan. Po něm odslouží duchovní Emil Soukup poutní mši, po které bude následovat koncert pěveckého sboru Chrástochor,“ zve Alena Kozáková z pořádající Nadace 700 let města Plzně.

Už zítra v 10 hodin ve staroplzeneckém kostele sv. Jana Křtitele dostanou tříkráloví koledníci požehnání. Ve stejný den v 16:30 hodin se v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni na Slovanech koná koncertní provedení Rybovy mše vánoční ve prospěch Tříkrálové sbírky.

V Domažlicích bude Tříkrálová sbírka zahájena zítra ve 13 hodin v kostele Narození Panny Marie. Tři králové pak budou v Domažlicích koledovat až do 12. ledna. „Pokud vás nezastihnou doma, bude pracovník Charity se zapečetěnou kasičkou o nedělích 5. a 12. ledna na obou mších v kostele Narození Panny Marie,“ informuje sociální pracovnice Lenka Eisenhamerová.

Ilustrační foto
Znovu nájezdy a Němec. Plzeň veze z Olomouce dva body

Národopisný spolek Nýrsko pořádá zítra program na podporu Tříkrálové sbírky. V 15 hodin se sejdou koledníci na náměstí, kde budou očekávat příjezd Tří králů na koních. Předají dary Josefovi, Marii a narozenému jezulátku v živém betlému. Chybět nebude hudební vystoupení. V Klatovech bude slavnostně zahájena Tříkrálová sbírka ve středu 8. ledna ve 14 hodin v informačním centru na náměstí.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Slavnostní zahájení sbírky se v Chebu uskuteční v pátek 3. ledna od 17 hodin v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. Hlavním koledovacím dnem bude tentokrát sobota 4. ledna. To bude v terénu nejvíce skupinek koledníků a před chrámem bude od 12 do 14 hodin možné posedět, dát si Tříkrálovou polévku, horký čaj, něco sladkého na zub a společně si zazpívat koledy. Podstatná část výtěžku sbírky bude přitom jako obvykle použita na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a na Chebsku. Prostředky budou poskytnuty na provoz Hospice sv. Jiří, na projekty Diecézní Charity Plzeň v Chebu, na služby Farní charity Cheb a na léčbu a rehabilitaci Nicolase Úbla, který má od narození vlivem komplikací při porodu kombinované postižení. Koledníky budete moci potkávat až do neděle 12. ledna. (bež, dl, kůt, haj)