Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek uvedl, že se kraj řídí dle schválené koncepce cyklodopravy v Plzeňském kraji. „Připravovali jsme ji zhruba dva a půl roku. Hodnotili jsme, které cyklotrasy jsou důležité a kudy povedou. Hledali jsme konkrétní místa a snažili jsme se o jejich usazení do terénu,“ popsal náměstek.

Vedení kraje se podle Čížka snaží vyzvat obce, jejichž katastrem cyklistické tepny procházejí, aby si podaly žádosti o projektové dokumentace. „Od kraje obdrží peníze na projekt. Když ho pak mají připravený, snažíme se jim poskytnout finance. Buď přímo od kraje, nebo díky spolufinancování, na němž se může podílet například IROP,“ vysvětlil.

Na úpravy dálkové trasy CT3 získá finance Stod, Holýšov, Dobřany, Mikroregion Horní Berouka, povodí Klabavy a individuální dotaci také obec Křenovy. „Finance půjdou na stavbu části cyklotrasy CT3 mezi Semošicemi a Křenovy ve výši 4,9 milionu korun,“ informoval Čížek.

Plzeňský Daikin rozjíždí nábor nových pracovníků po svém. Na pracovní pohovor vozí uchazeče taxíkem.
Plzeňský výrobce klimatizací Daikin láká nové uchazeče, zaplatí jim taxík a pivo

V části Holýšov, Dolní Kamenici, opraví povrch polní cesty v délce zhruba 550 metrů a šířky 3 metrů. Cesta je rovněž součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3.

V polovině května se u Holýšova otevřela nově vybudovaná část trasy CT3 mezi Dolní Kamenicí a Ohučovem, kterou financoval kraj, Staňkov a Holýšov. „Součástí projektu bylo vysázení 80 ovocných stromů, o které budeme pečovat,“ sdělil starosta Holýšova Libor Schröpfer.

Dva a půl milionu korun by měly od kraje získat mj. Klatovy na vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél frekventované silnice I/27.

Dominik Feri - Poslanec Dominik Feri (TOP 09) hovoří 19. listopadu 2020 v Praze na schůzi Sněmovny.
Na kauzu Feri reaguje i ZČU, připomíná svou Etickou komisi

Dotace na cyklistické trasy a stezky

Stod – vybudování úseku D5 dálkové cyklotrasy CT3, která propojí dva již hotové úseky

Dobřany – výstavba části dálkové cyklotrasy CT3 z Dobřan do Vstiše. Projekt navazuje na již vybudovaný první úsek

Břasy – oprava a výstavba účelové komunikace u obce Kříše, po které je vedena mezinárodní dálková cyklotrasy CT37 Paříž – Plzeň – Praha

Starý Plzenec – výstavba úseku nadregionální dálkové cyklostezky č. 31 mezi Starým Plzencem a Sedlcem

Blovice – oprava komunikace mezi chatovou osadou Kamenskoa Blovicemi na cyklotrase CT 31

Vejprnice – vybudování nové smíšené cyklostezky podél železniční trati Plzeň – Domažlice a Vejprnického potoka z Vejprnic směrem k Tlučné

Raková – vybudování pumptrackové dráhy ve sportovním areálu

Klatovy – výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/27