Dva a půl tisíce dětí se v Plzni před třiceti lety, v pátek 30. ledna chystalo k zápisům do prvních tříd. Asi ani netušily, že některé z nich se právě účastní něčeho, co tehdejší deník Pravda nazval Plzeňským experimentem.

30. základní škola na Skvrňanech se totiž ten rok chystala otevřít první třídu s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Na žáky čekaly zvláštní osnovy, úzká spolupráce s lidovou školou umění a výuka hře na hudební nástroje, zpěvu a základům pohybové výchovy.

V Plzni už fungovala rozšířená výuka cizích jazyků, matematiky, sportu nebo přírodovědy, ale hudba, to bylo něco úplně nového.

My dnes ovšem můžeme říct, že tento experiment dopadl dobře, ujal se a vydržel dodnes.

30. základní škola se totiž v roce 1997 sloučila se školou č. 29 a stala se z nich dnešní 15. základní škola v Plzni. Sídlí stále ve Skvrňanech a důraz na hudbu klást nepřestala.

Na škole dnes působí tři dětské soubory BERUŠKY (žáci 1. a 2. tříd), SLUNÍČKA (žáci 3. až 5. tříd) a patrně nejznámější MARIELLA (žáci 6. až 9. tříd), dále Dětský instrumentální soubor LITTLE BAND (žáci 2. stupně), žákovské hudební skupiny.

15. ZŠ navíc každoročně organizuje krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a spolupracuje se 3. základní uměleckou školou. Děti se díky tomu mohou stále věnovat hudebním nástrojům nebo sólovému zpěvu a ty nejlepší mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři.

Zkrátka experiment vyšel.