„V současné době hledáme domov pro zbývající tři koně. Mladý hřebeček Lord, narozený v roce 2019, se naštěstí díky svému mládí z nevhodného zacházení rychle vzpamatoval a je nabízen k prodeji. Garret a Jack‘s Spark of Hope trpí závažnými zdravotními a povahovými obtížemi, které jim znemožňují další pracovní, či sportovní využití,“ uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Andrej Bančanský.

Koně byli v srpnu letošního roku odebráni jednadvacetileté chovatelce v Tisu u Blatna na Kralovicku, poté co na trpící stádo opakovaně poukazovala veřejnost, obec i policisté. Na základě opakovaných kontrol Státní veterinární správa pak navrhla odebrání šesti koní majitelce a jejich umístění do náhradní péče. Zástupci obce s rozšířenou působností Kralovice po konzultaci s úředními veterinárními lékaři poté okamžitě vzhledem k nelepšícím se podmínkám chovu a zhoršenému výživnému stavu některých zvířat zajistili umístění všech koní do předběžné náhradní péče.

Šest podvyživených koní odebrala veterinární správa nezodpovědné majitelce.
Koně trpěli hlady i žízní, veterináři je majitelce odebrali

„Jak bylo zjištěno během opakované kontroly veterinárních inspektorů v místě chovu během letošního července a srpna, zanechávala chovatelka své koně v průběhu léta na zcela vypasené pastvině bez přístřešku či jiného vhodného úkrytu, bez péče, krmení a zejména napájení,“ uvedl v srpnu Petr Majer ze Státní veterinární správy. Péči o strádající zvířata tak podle úředníků částečně suplovali lidé z okolí. Namísto řešení nevyhovující situace v chovu, chovatelka v průběhu srpna rozšířila počet koní ve stádě z původních pěti na šest.