Přehled oblastí
- volnočasové aktivity dětí a mládeže: 2,4 mil. korun
- sociální oblasti: 2,3 mil. korun
- sport: 0,5 mil. korun
- kultura: 1,2 milionu korun
- bezpečnost a prevence kriminality: 0,6 mil. korun

Rovných sedm milionů korun uvolní třetí městský obvod na podporu činnosti nekomerčního, neziskového či obecně prospěšného charakteru. Žádosti o příspěvky si mohou organizace podávat od prvního března. Některé už na výzvu zareagovaly.

Programů, pro něž lze finanční injekci letos získat, je pět. „Mezi naše priority patří volnočasové aktivity dětí a mládeže a také sociální oblast zahrnující například služby zaměřené na seniory a zkvalitnění života zdravotně postižených občanů, pomoc sociálně vyloučeným osobám či integraci cizincům," uvedl první místostarosta ÚMO 3 Radoslav Škarda.

Nutné podklady k odevzdání už teď připravuje vedení plzeňského Radovánku. Středisko volného času by chtělo získat přes 50 tisíc korun na nové vybavení Klubu deskových her. O podobné částky požádá v případě pomůcek pro Klub Prométheus, jenž se zaměřuje na rozvoj talentovaných a nadaných dětí v přírodních vědách a technice, a vybavení pro sportovní kroužky. Radovánek hospodaří s rozpočtem zhruba 18 milionů korun na rok. Deset milionů dostává od svého zřizovatele, tedy Plzeňského kraje. Zbytek financí si musí sehnat organizace sama, přičemž důležitou část tvoří právě dotace. „Každá dotace je pro nás zásadní. Chceme být moderní a funkční zařízení, které nabízí kvalitní služby," sdělila ředitelka Eva Tischlerová.

O podporu má zájem také Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. „Chceme se věnovat přípravě dobrovolníků pro mentoringové programy a také podpoře těch, kteří pomáhají v nemocnicích, hospicech a podobných zařízeních," konstatovala ředitelka Vlastimila Faiferlíková. Úspěšní s žádostí byli už loni, když od ÚMO 3 obdrželi 50 tisíc korun. O stejnou sumu usilují také letos. TOTEM hospodaří s pětimilionovým rozpočtem, přičemž 75 procent tvoří právě peníze z dotací.

Žádost je možné podávat od 1. do 31. března. Bližší informace lze nalézt na webu ÚMO3 nebo telefonicky u paní Nekolové na čísle: 378 036 431.