„Jsem připraven si to s primátorem Ostravy Tomášem Macurou i hejtmanem Moravskoslezského kraje vyříkat. Zaznamenal jsem velkou kritiku na to, že chceme přetahovat do Plzně lidi, dát jim práci a nabídnout kvalitní a pohodlný život v Plzni,“ prohlásil plzeňský primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Jde o reakci na Plzní avizovaný „nábor“ celých rodin převážně ze severní Moravy a jejich přesvědčování prostřednictvím reklamy a inzerátů, aby se na západ Čech přestěhovaly. Není to ostatně myšlenka jen plzeňského primátora, ale také hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda (ČSSD). Podle něj kraj hodlá zřídit tzv. welcome centrum, které by pomáhalo rodinám chtějícím začít bydlet a pracovat u nás.

Nemá jít jen o české rodiny, ale také z Ukrajiny a podobně. Spolupráce by tu fungovala s Hospodářskou komorou, Úřadem práce, univerzitou i starosty jednotlivých obcí.

Podle Bernarda je největším problémem regionu negativní vývoj populace v příštích 30 letech. Zmizí asi 72 tisíc ekonomicky aktivních lidí z 570 tisíc obyvatel Plzeňského kraje a zhruba stejný počet lidí ve věku 65 plus přibude. „Budeme tu mít ekonomický problém. Bude více seniorů a méně ekonomicky aktivních lidí, kteří by vydělávali na jejich penze,“ uvedl Bernard.

Plzeňský magistrát má na vábící kampaň v různých regionech republiky vyčleněno asi 1,8 milionu korun a spustí ji na podzim.

„Jde o prostředky kanceláře primátora alokované na marketing,“ potvrdil primátor Zrzavecký.

Řekl, že kritika připravované kampaně se týkala i toho, že Plzeň měla avizovat, že bude přicházejícím rodinám přidělovat byty. „To není pravda, to nemáme v kompetenci. Byty se přidělují standardním způsobem a primárně Plzeňanům,“ dodal Zrzavecký.

Na druhou stranu už nyní Plzeň nabízí tzv. služební byty například řidičům Plzeňských městských dopravních podniků, zdravotním sestrám v nemocnicích a v sociálních zařízeních a dalšímu zdravotnickému personálu i novým či současným městským strážníkům. I to může být pro nové zaměstnance a případné obyvatele Plzně lákavé.

Další cestou je podle primátora donutit lidi, kteří v Plzni bydlí a pracují, aby se tu přihlásili k trvalému pobytu. „Z rozpočtového určení daní to znamená pro město příjem na každého člověka až 27 tisíc korun,“ dodal Zrzavecký. Odměnou za přihlášení mají být různé bonusy, například na dopravu apod.

Martin Kuna  s kolegyní a pejsky při venčení
Plzeňský zvířecí útulek začnou spravovat městští strážníci