Nové budou trakční vedení, trolejové kontakty a detektory včetně ukolejnění. Závěrem se opraví navazující vozovka včetně parkovacích míst a také nástupní hrana v zastávce U Duhy. Práce na úseku dlouhém 255 metrů potrvá od 15. května 2020 do 13. června 2020. Akce si vyžádá dopravní omezení pro osobní automobily, stejně tak zasáhne do provozu tramvají linky 1 a 2. Rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.

„Rekonstrukce je nutná, protože nevyhovuje část svršku tramvajového tělesa. Jejím dokončením se zvýší komfort pro cestující v tramvajích, sníží se hluková zátěž a také se zlepší odvodnění dané plochy. Celkové náklady stavby jsou 19,69 milionu korun bez DPH,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Lukáš Picek (vpravo) se svým kolegou Milanem Šulcem.
Student vymyslel aplikaci, která rozpozná houby i hady. Může pomoci s hladomorem

Stavební práce omezí osobní i městskou hromadnou dopravu. „Opravy se budou provádět za úplné uzavírky části Sladkovského ulice v úseku od křižovatky s ulicí Radyňská až před křižovatku s ulicí Koterovská. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Slovanská, Částkova a Koterovská. Všechny výjezdy z ulic přilehlých k uzavřenému úseku, to znamená ulice Radyňská, Houškova a Jablonského, na ulici Sladkovského, budou uzavřeny,“ vysvětlila omezení v dopravě Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně. Pro chodce bude průchod staveniště zajišťovat vytvořený koridor. "Bude ochráněn pomocí plotových zábran, a přechody přes výkopy budou provizorně zajištěny pomocí ocelových lávek se zábradlím.“

Chystá se rekonstrukce Sladkovského ulice v Plzni.Zdroj: MMP

Oprava se dotkne i provozu tramvajových linek číslo 1 a 2. Termín úplné výluky tramvajového provozu je stanoven od 16. května od 01:00 hodin do půlnoci 11. června.

Slavnosti svobody, rok 2019
OBRAZEM: Ohlédnutí za minulými Slavnostmi svobody

Tramvajová linka č. 2 bude rozdělena na dva úseky. V prvním úseku bude tramvajová linka č. 2 provozovaná z tramvajové zastávky „Skvrňany“ po stávající trase až do zastávky „Světovar“ a odtud zpět po trase tramvajové linky 1, přičemž bude obsluhovat všechny stávající zastávky linky 1. Ve druhém úseku bude tramvajová linka č. 2X provozovaná ze zastávky „Světovar“ po stávající trase až do zastávky „U Duhy“ a zpět. Z důvodu krátkého výlukového úseku nebude zavedena žádná náhradní autobusová doprava.

Tramvajová linka č. 1 bude po dobu rekonstrukce jezdit v trase „Bolevec“ – „Mikulášské náměstí“ a zpět, její otočení bude umožněno po stávajících kolejích ulicemi Sladkovského a Radyňská. Po dobu stavební akce ve Sladkovského ulici bude posílena kapacita na trolejbusové lince číslo 12.