„Modernizace tramvajové trati v ulici Terezie Brzkové mezi ulicemi Vejprnická a Macháčkova, tedy v úseku o délce cca 200 metrů, v němž se nachází tramvajová zastávka Karla Steinera, je už nezbytná. Ve špatném stavu jsou velkoplošné betonové panely tramvajové trati. Při rekonstrukci tramvajového tělesa dojde také k napřímení zastávky Karla Steinera. Sondy prokázaly, že nevyhovující je také stav vozovky. Naplánovány jsou tedy opravy tramvajové trati včetně jejího odvodnění, úpravy na vodovodních řadech i kanalizaci a kompletní rekonstrukce vozovky včetně parkovacích stání,“ uvádí náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož kompetence spadá také Správa veřejného statku města Plzně, která má rekonstrukci na starosti.

„Start stavebních prací a dopravních omezení byl záměrně stanoven na začátek prázdnin, kdy obecně výrazně klesá dopravní zátěž ve městě a dopady omezení na dopravu tak budou nižší. I tak ale žádám účastníky provozu o trpělivost,“ dodává Aleš Tolar.

Oprava mostů na Rondelu potrvá zhruba dva měsíce
Na Rondelu začala oprava mostů. Komplikuje dopravu v Plzni

Stavební práce probíhají od 1. července a potrvají do 30. listopadu. Vyžádají si dopravní omezení a změny v městské hromadné dopravě.

V tomto období bude nutná úplná uzavírka ulice Terezie Brzkové v úseku ulic Vejprnická a Macháčkova. Dále budou nutné částečné uzavírky křižovatky Vejprnická x Terezie Brzkové, a to ve dnech 1. až 23. července a od 4. do 30. září. V těchto dnech budou uzavřeny některé jízdní pruhy a doprava svedena do těch zbývajících. Po celou dobu stavby však bude vyloučen v této křižovatce provoz vozidel nad 7,5 tuny (s výjimkou vozidel stavby a případně zimní údržby).

Město Plzeň upraví od 1. ledna 2024 tarif jízdného ve své městské hromadné dopravě
Jízdné v plzeňské MHD od ledna zdraží. O kolik? Přinášíme kompletní přehled

PMDP (Plzeňské městské dopravní podniky) připravily náhradní plán dopravní obslužnosti této lokality. Tramvaj číslo 2 bude v provozu pouze v úseku zastávek Světovar – Malesická. Ze zastávky Malesická pak bude do Skvrňan pokračovat autobus náhradní dopravy – linka 2A. Změny v MHD se dotknou také autobusových linek 24, 25, N2 a N5, které pojedou přes Lábkovu ulici s tím, že zastávky těchto linek Macháčkova a Lábkova budou bez náhrady zrušeny. Podrobněji na webu www.pmdp.cz.