Do kolejiště se položila vodozádržná podkladová vrstva pro zeleň, na kterou se pak poprvé v Plzni vysázely suchomilné rostliny, které zlepšíly vzhled celé komunikace.

Nové lepší koleje i jejich uložení pro tišší jízdu přinesla vloni provedená rekonstrukce posledního úseku tramvajové trati linky č. 1 do Bolevce. Na této rekonstrukci bylo použito několik zajímavých novinek. Kolejový rošt byl v přímém úseku nově vystavěn z pražců z předepjatého betonu a mimo krátké úseky v křižovatkách se poprvé v Plzni osadil kolejnicemi tzv. železničního tvaru bez typického tramvajového žlábku. Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže tlumí hluk a vibrace kolejnic.

Tramvajová trať linky č. 1 od manipulační konečné v Mozartově ulici do Bolevce byla otevřena 25. května 1990 a po více než 30 letech provozu byla již ve špatném technickém stavu a vyžadovala rekonstrukci. V tomto úseku jezdily tramvaje po konstrukci tvořené kolejnicemi na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka části dvoukolejné tramvajové trati, která se opravila, je asi 850 metrů a nezahrnula krátký úsek v křižovatce ulic Plaské s Okounovou, který již prošel obnovou, a vlastní obratiště na konečné v Bolevci.

WALLZ - třetí ročník mezinárodního street artového festivalu v Plzni.
OBRAZEM: Plzeň má další nástěnné malby. Z třetího ročníku festivalu WALLZ