Obyvatelé Plzně se od úterý 14. do středy 22. září mohou seznámit s projektem nové tramvajové trati na Vinice. Prezentován bude přímo v ulici Na Chmelnicích u autobusové zastávky Brněnská. Lidé si tak mohou prohlédnout, jak by slušela moderní tramvaj sídlišti Vinice. Součástí představení tramvaje bude i prezentace výsledků studie záměru dostavby tramvajové trati, vizualizace a plány na revitalizaci ulice Na Chmelnicích.

Budoucí tramvajová linka číslo 3 má přinést zvýšení přepravní kapacity a zrychlení dopravního spojení Vinic s centrální částí města. „Na Vinicích má být postaven dvoukolejový tramvajový úsek v délce 1,5 kilometru, který se má stát součástí tramvajové linky číslo 3 v trase Vinice – Sady Pětatřicátníků – Hlavní nádraží – Mikulášské náměstí, která tak rozšíří nabídku spojů také pro cestující z centrální části města. Nový úsek začíná odbočkou za zastávkou Zoologická zahrada do dělícího pásu ulice Na Chmelnicích. Jeho konečná je umístěna za křižovatkou s ulicí Znojemská, což nevyloučí jeho další možné pokračování do severozápadní části rozvojového území. V návrhu jsou zastávky u křižovatek Nad ZOO, Brněnská, Sedlecká a Znojemská umístěné tak, aby k nim převážná většina obyvatel sídliště Vinice měla pohodlnou docházkovou vzdálenost," informovala za první plzeňský obvod Miroslava Vejvodová.

Se stavbou trati může proběhnout i celková úprava vlastní ulice Na Chmelnicích, při které se zvýší počet parkovacích míst, přibude zeleň a cyklostezky. Při této komplexní úpravě jsou navržena i stromořadí v celé délce ulice – dvě u tramvajové trati, dvě vně komunikace.

V souvislosti s připravovanou obytnou zónou Vinice-sever se také počítá s trolejbusovou linkou, která povede ze současné konečné Vinice ulicí Znojemskou a nově prodlouženou ulicí alej Svobody směrem k Fakultní nemocnici, čtvrti Roudná až do centra města. Trolejbusová linka svou přepravní kapacitou doplní obsluhu okolí konečné autobusů v Bzenecké ulici, které je od tramvajové trati přeci jenom v méně komfortní docházkové vzdálenosti.

„Jako u ostatních velkých dopravních projektů je příprava záměru administrativně i časově náročná. První tramvaje by mohly na Vinice dojet do roku 2030. Při financování projektu se počítá s významným využitím fondů Evropské unie i našeho státu," uvedla dále Vejvodová.

Záměr vybudovat tramvajovou trať bude s veřejností projednán 16. a 20. září od 17 hodin. Plzeňané o něm mohou přijít diskutovat s představiteli vedení města Plzně a městského obvodu Plzeň 1, a to přímo na tramvajovou zastávku v ulici na Chmelnicích (zastávka autobusu Brněnská).