Do konce roku by mělo být hotovo. Na boleveckém statku U Matoušů, který byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou, vrcholí první etapa rekonstrukce, s níž se započalo v loňském roce. Díky ní se mimo jiné podařilo zachránit nejcennější část objektu, kterou je obytné stavení.

Stavebníci se přesněji řečeno museli vypořádat s havarijním stavem části krovu na budově. Krov se opravoval také na provozní stodole. „Propad krovu nebo zatékání už tu dnes nehrozí," řekl správce statku Martin Maule. Doškovou krytinu dnes také proti profukování z boku chrání nadezdívky tvořené bílými omítkovými pásy.

Bolevecký statekPrvní doložené zápisy o statku pocházejí z roku 1730. Situován je v jihovýchodní části Bolevecké návsi, která je nedílnou součástí historického jádra bývalé vsi, jež byla pro své urbanistické a památkové kvality prohlášena v roce 1995 za vesnickou památkovou zónu. V 70. a 80. letech minulého století ji obklopily panelové domy.
Statku se citelně dotkla padesátá léta, kdy byly perzekuovány selské rody. Rod, který U Matoušů hospodařil od první poloviny 18. století, komunisté doslova vyhubili.

V první etapě byly k hranici pozemku a do vodovodních a kanalizačních šachet též přitaženy veškeré inženýrské sítě. To, co musí stavaři ještě dokončit, je výstavba garáže či jakési provozní stodoly na pozemku ovocné zahrady.

Jak dnes objekt selského dvora vypadá, si mohli v minulém týdnu prohlédnout návštěvníci řemeslného jarmarku, který se zde konal. 
A zájem o boleveckou usedlost byl opravdu veliký. „Jsme rádi, že každé otevření statku 
k nám přiláká mnoho lidí. Stále nás ale limituje ona rekonstrukce," uvedl Maule.

Po dokončení první etapy opravy neskončí. „Je to tak, že první etapa je zdaleka nejmenší částí celé té stavební rekonstrukce. Původně jsme usilovali o to, aby to byla jednorázová akce. Bohužel jsme ještě padli do pozdní fáze hospodářské recese a bylo rozhodnuto, že veškeré akce nad deset milionů korun musí být rozděleny na etapy," vysvětlil Maule.

Nyní tedy zůstává otázkou, jak budou opravy pokračovat dál. Rozhodnutí totiž stále ještě nepadlo. Vše se samozřejmě odvíjí i od dostatku peněz. Celková rekonstrukce selského dvora si v součtu vyžádá investici kolem dvaceti milionů korun.
V tomto ohledu je zcela zásadní plán vytvořit v objektu selského dvora zázemí pro desítku úředníků památkového úřadu. „Chceme rekonstruovat takzvanou administrativní část provozní stodoly, kde by pak úředníci měli sedět. Je v plánu, že tam bude několik kanceláří, byt pro správce a hostinský byt, v němž budeme moci ubytovat hosty, které k nám pozveme," popsal Maule, jenž statek spravuje pátým rokem. Sám by si rád představoval, aby se vše udělalo už jen v rámci jedné, poslední etapy. Její součástí by byly též opravy obytného stavení.

Statek U Matoušů