Také prvním předsedou TJ byl řídící učitel základní školy František Janeček. Velkou výhodou pro členy TJ byla možnost cvičit ve školní tělocvičně, kde bylo základní nářadí – hrazda, kruhy a další – které je zde dodnes. „Cvičení v naší TJ má bohatou tradici. Zejména ženy byly jejím hnacím motorem. První začaly cvičit a také první reprezentovaly naši obec na celostátní spartakiádě v Praze, kde v roce 1960 cvičily skladbu žen na Strahově. Velkou zásluhu na tom měla především jejich cvičitelka Ludmila Beranová (Slachová),“ oceňuje první reprezentaci Dobříče na Strahově předseda TJ Václav Lomička.

K ženám se postupně přidávali další sportovci – fotbalisté, volejbalisté, stolní tenisté – a proto tělocvična (hlavně v zimním období) byla vytížená v průběhu celého týdne.

Časem se ke sportovcům přidali další – mladí fotbalisté, rodiče cvičící s dětmi a také ženy si rozdělily cvičení podle věkových kategorií.

„Když jsme nemohli kvůli záboru zemědělské půdy vybudovat sportoviště u základní školy, po složitých jednáních se nám podařilo vybudovat sportovní areál na pozemcích, na kterých byla ukončená těžba bílé hlinky. Ten jsme otevřeli v roce 1964. V objektu jsme postupně vybudovali zázemí pro fotbalisty, včetně sociálního zařízení, volejbalové hřiště, tribunu, náhradní fotbalové hřiště a letní parket. Celý areál v současné době slouží k pořádání kulturních a společenských akcí nejen pro sportovce, ale rovněž pro celou obec, včetně organizování soutěží našimi hasiči.