Na tradiční akci, která se uskutečnila už potřinácté, se notovalo i v dalších deseti městech Plzeňského kraje, dohromady se sešlo 9071 zpěváků. Rekord sice nepadl, před dvěma roky se zúčastnilo 10 253 vánočně naladěných lidí, ale přesto je vzhledem k mrazivému počasí počet zpěváků úctyhodný. Prostřednictvím unikátního radiomostu Českého rozhlasu se i letos spojila všechna města, kde se zpívání konalo. Někteří účastníci si na pomoc přinesli Deník, v němž ve středu texty obou koled našli. Všichni pak dostali od pořadatelů unikátní pamětní list se svým pořadovým číslem.