Návštěvníkům představí tvarosloví krajiny a jednotlivých lokalit Kralovicka za posledních sto let. Výstava úterý v 17 hodin v refektáři muzea a bude přístupná do 31. října denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Páteční Deník s TV magazínem.