Po příjezdu do Terezína žáky čekala zkrácená přednáška o historii Terezína. Dále se žáci rozdělili do dvou skupin a každá dostala svého průvodce. Následovala krátká prohlídka muzea Terezína a procházka po městě s volným časem na oběd.

Žáci v ghettu viděli židovskou modlitebnu, nad kterou se nacházel malý „luxusní“ byt pro pět lidí o rozloze cca pěti metrů čtverečních se suchým záchodem. Tento byt si ale mohl dopřát jen někdo. Jiní bydleli v pokoji pro asi dvě stovky lidí. Nesměla chybět ani návštěva židovské a křesťanské kaple, hromadných pohřebišť společně s krematoriem a kolejí, po kterých se přivážely židovské transporty.

Následovala exkurze v Malé pevnosti, kde byla vězněna většina politických vězňů zadržená gestapem. K vidění byly samotky, kanceláře a hromadné cely, sprchy, karanténa, kotle na čištění oblečení proti infekcím. Nesmírně zajímavé bylo vidět luxusní bydlení německých vojáků, kteří měli k dispozici kino, bazén, dostatek jídla aj.

Celá exkurze byla nesmírně zajímavá a zároveň velmi smutná díky historickým tragickým událostem, které se v tomto místě odehrály. Někteří z nás cítili zvláštní vibrace, husí kůži, bolest či sevření žaludku, nebo jen nepříjemný pocit. Rozhodně tato zkušenost stála za to.

Kolektiv žáků 8. B