Josefov, respektive východočeská Jaroměř, pod kterou pevnost spadá, však dlouho váhal. Zlom přišel na sklonku loňského roku, kdy tuto myšlenku oživil ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově Jiří Balský. „Z naší perspektivy je zvláštní, že na českém indikativním seznamu UNESCO pevnost Terezín je a Josefov nikoliv. Přitom obě vznikly ve stejné době a za stejným účelem,“ míní Balský.

Připojení k Terezínu ředitel nevnímá jako oslabení pozice Terezína, ale naopak v něm vidí větší šanci na úspěch.

Marné čekání

Snaze o spojení jsou nakloněni i starostové obou měst. Jak východočeské Jaroměře Jan Borůvka, tak i severočeského Terezína René Tomášek. „Každá iniciativa, která zvýší povědomí o těchto skvostech, je vítána. Jsem připraven jednat se zástupci Terezína a tuto otázku nastolit. Už jen zápis na český indikativní seznam by byl pro nás dobrý a jistě by otevřel i další možnosti například k čerpání dotací tak, aby nám památky nespadly na hlavu,“ řekl Deníku Borůvka.

Podobného názoru je i jeho kolega z Terezína. „Spojit se s Josefovem není pro nás problém. Čím víc nás bude, tím bude mít naše případná kandidatura větší váhu. Avšak nyní jsem k zápisu obou měst na seznam UNESCO skeptický,“ uvedl Tomášek.

Ředitel Balský by byl rád, kdyby se obě pevnostní města spojila na českém seznamu ještě v letošním roce. Této vizi nahrává i fakt, že právě letos chce ministerstvo kultury, coby předkladatel návrhů do UNESCO, seznam čekatelů aktualizovat. Deníku tuto informaci potvrdila i mluvčí ministerstva Ivana Awwadová. Důvodem revize je dle ní skutečnost, že pro některé památky je už šance na zápis do UNESCa minimální.

A zatímco možnost spojení Terezína s Josefovem v letošním roce na českém seznamu nepovažuje ministerstvo v revidovaném žebříčku za nemožné, tak k samotnému zápisu obou měst je skeptické. „Taková možnost se nyní nejeví jako pravděpodobná vzhledem k dosavadním neúspěšným pokusům o přičlenění Terezína k francouzské sériové památce zahrnující podobné pevnostní stavby Vaubanovy. Ministerstvo kultury však vyčká na projednání s NPÚ, Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel vědecké rady ministerstva kultury,“ doplnila Awwadová.

Metalové dědictví

Pokud by se do budoucna Josefov skutečně dostal na prestižní seznam, měl by kromě nehmotné kulturní památky v podstatě na seznamu i jednu památku nehmotnou. Stal by se jím metalový festival Brutal Assault, který v pevnosti sídlí od roku 2007. Podle ředitele Balského by totiž „máničky“ příchodem UNESCO o svůj svátek nepřišly.

„Je to fenomén, který Josefovu rozhodně prospívá a zápis by jej nikterak neohrozil. Právě Brutal Assault je totiž příkladem toho, co UNESCO žádá. Tedy, aby zapsané památky nebyly jen mrtvým místem, ale plným života,“ uvedl Balský.

Jeho slova potěšila i jednoho ze zakladatelů metalového svátku Tomáše Fialu. „Máme radost, že Josefov aspiruje na památku UNESCO. Tohle je podle mě budoucnost moderního uvažování o památkách,“ okomentoval.

Dvě pevnosti

Josefov (Náchodsko)
• Josefov byl pojmenován dle svého zakladatele císaře Josefa II. a vznikl podle návrhu francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita Duhamela de Querlonde.
• Doba výstavby – 1780 – 1790
• Počet použitých cihel – 360 milionů
• Délka podzemních chodeb – 40 kilometrů
• Cena: 10,5 milionů zlatých (tehdejší roční rozpočet Čech a Moravy)
• V případě napadení bylo připraveno pevnost bránit až 12 tisíc vojáků

Terezín (Litoměřicko)
• Pevnost pojmenoval císař Josef II. na počest matky a významné panovnice Marie Terezie
• Doba výstavby – 1780 – 1790
• Počet použitých cihel – 230 milionů
• Délka podzemních chodeb –  30 kilometrů
• Cena – 12 milionů zlatých
• V případě napadení bylo připraveno pevnost bránit až 11 tisíc vojáků

Zapsané hmotné památky UNESCO v Česku
• Hornická oblast Krušnohoří
• Zahrady a hrad v Kroměříži
• Český Krumlov
• Historické centrum Prahy
• Historické centrum Telče
• Historická obec Holašovice
• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
• Kutná Hora: Historické centrum města s kostelem sv. Barbory a katedrála Panny Marie v Sedlci
• Kulturní krajina Lednice-Valtice
• Zámek v Litomyšli
• Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouc
• Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči
• Vila Tugendhat v Brně
• Krajina pro chov a výcvik slavnostních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Které památky čekají na zápis do UNESCO?
• Renesanční domy ve Slavonicích
• Papírna ve Velkých Losinách
• Síť rybníků Třeboň
• Český ráj – Skalní města
• Lokality Velké Moravy: Slovanské hradiště v Mikulčicích - kostel sv. Markéty v Kopčanech
• Industriální komplex Ostrava
• Pevnost Terezín
• Braunův Betlém na Kuksu
• Karlštejn
• Rozšíření světového dědictví "Historické centrum Prahy" s významnými památkami v jeho okolí
• Hotel a televizní věž Ještěd
• Žatec - město chmelu
• Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči

Zdroj: whc.unesco.org