Budova, která slouží především ekologické výchově, ale má i další využití, je od neděle větší – členové Ametystu v ní zprovoznili další třídu.

„Třída bude sloužit v první řadě environmentálnímu vzdělávání dětí, které k nám na ekovýchovu jezdí ze škol. V učebně se ale budou scházet také skauti a členové dalších organizací a otevřena bude i akcím jiných skupin, jakou bude třeba seminář pro pedagogy, který se v Prusinách uskuteční tento čtvrtek," popisuje účel učebny za OS Ametyst Tomáš Pruner.

Prusinská škola od roku 2004 nabízí programy tematicky zaměřené na krajinu, louku, na oslavu svátků. „Připravili jsme také několik dílen, během nichž si děti vyzkouší barvení pomocí rostlin, zpracování vlny, výrobu bylinkové kosmetiky a další rukodělné činnosti. Kromě toho se věnujeme rovněž péči o okolní louky a ovocný sad," pokračuje Pruner.

Rekonstrukcí učebny završil Ametyst projekt zvaný Novou cestou do staré školy II., který podpořila EU, Evropský zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Program pro rozvoj venkova a také jihoplzeňská Místní akční skupina Aktivios, jejímž je Ametyst členem.