Město se tak rozhodlo pomoci občanům v souvislosti s růstem cen elektřiny a plynu, tedy komodit, které nemůže ovlivnit, a na jejichž zdražení se budou muset lidé připravit. „Jsem rád, že se nám podařilo najít shodu s naším partnerem v Plzeňské teplárenské, skupinou EPH, na nulovém nárůstu ceny tepla pro rok 2023. Již před prázdninami jsme Plzeňanům slíbili, že udržíme v Plzni nízkou cenu tepla a teď tento slib plníme. V této složité době je nutné, aby město drželo spolu se svými občany a nevydělávalo na nich,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Tento krok si Plzeňská teplárenská může dovolit nejen díky dobrému dlouholetému hospodaření, ale zejména díky tomu, že není jakkoliv závislá na dodávkách plynu z Ruska. Jejím zdrojem vytápění je komunální odpad, který se zpracovává ve spalovně v Chotíkově, biomasa v podobě štěpky a zbytek spotřeby doplňuje hnědé uhlí. Plzeňská teplárenská dodává teplo do více než 54 tisíc plzeňských domácností, což představuje přibližně 163 tisíc obyvatel města z celkem 180 tisíc Plzeňanů. Současně dodává teplo i do škol, školek, zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení a plzeňských firem. Ani pro ně se cena odebíraného tepla v roce 2023 nezmění.

Ceny drží voda i předplatné MHD

„Stejně jako teplo, nezdraží v Plzni pro rok 2023 ani cena vodného a stočného,“ potvrdil primátor a předseda představenstva Vodárny Plzeň Pavel Šindelář.

Návrh rozpočtu města pro rok 2023 již s nulovými nárůsty ceny tepla a vodného a stočného počítá. Zdražovat se podle vedení města nebude pro příští rok ani poplatek za komunální odpad.

„Také jsme již pro letošní rok rozhodli, že nedojde ke zdražení nájmů městských bytů, nebytových prostor ani předplatného pro MHD. Stejně tak s nulovým růstem těchto nákladů bude počítat i rozpočet na rok 2023. Rozpočet města na rozdíl od rozpočtu domácností toto zatížení zvládne, a to bez omezení investic nebo prodeje městského majetku,“ doplnil ekonomický náměstek David Šlouf.