„Bude to pro nás ohromné plus. Dopoledne bude určené pro městský obvod, který chce dát prostor školám, odpoledne budou v hale hrát závodní družstva,“ řekl předseda tenisového klubu Škoda Plzeň Jiří Hrdina.

Dlouhodobě zamýšlený záměr vybudování haly u stávajících tenisových kurtů a fotbalového hřiště v Luční ulici zahájila již Správa infrastruktury města Plzně. Po jednáních s městskými orgány si vzal realizaci stavby na starost první městský obvod, finance na výstavbu ale do rozpočtu lochotínského obvodu poskytlo město.

„Dokumentace byla zpracována už v roce 1998, museli jsme ji aktualizovat. Zatím je stavba na začátku, realizuje se výroba vazníkových konstrukcí haly, stavba by měla být dokončena 31. října letošního roku,“ připomenul místostarosta prvního městského obvodu Jan Husák.

Nově navrhovaná tenisová hala bude mít dva hrací kurty a bude stát hned vedle provozní budovy se šatnami. Projektová dokumentace počítá se zářivkovým osvětlením s možností zapínání jednotlivých okruhů a vytápěním teplovzdušnými agregáty, které mají svoji vlastní regulaci.

Jako topné médium bude v tomto případě použit systém dálkového horkovodního vytápění.