Týká se to sice jen nočního automobilového provozu v době od 20 hodin večer do 5 hodin ráno, ale i tak je návrh plzeňské koalice z vedení plzeňské radnice předmětem velkých diskuzí.

Vedení města rozhodnutí zdůvodnilo tím, že noční zprovoznění Americké nebude mít negativní vliv na plynulost dopravy MHD a současně se zlepší bezpečnost a neutěšená situace, která tam nyní panuje v nočních hodinách. To ostatně potvrzuje i mluvčí Městské policie Jana Pužmanová: „Naši strážníci se věnují dohledu nad veřejným pořádkem na Americké třídě ve zvýšené míře. Především v nočních hodinách o víkendech tam dochází k četnějšímu narušování veřejného pořádku, verbálnímu napadání a podobně.“

Zabijačkové hody v sobotu na Borech připravil městský obvod Plzeň 3. Mistr řezník před diváky rozboural vepřovou půlku a předvedl výrobu některých zabijačkových specialit, které si hotové mohli diváci také zakoupit.
OBRAZEM: Na Borech si pochutnávali na zabijačce, vyslechli si i výklad řezníka

Takové opatření vítají i firmy, mající své provozovny na Americké. „Snad se tu pak nebude v noci poflakovat tolik individuí jako teď. Nedávno nám ukradli před zavíračkou dva kartony cigaret přímo z pultu,“ stěžuje si Václav Vladař, prodavač z Ráje kuřáků. Do pozdních nočních hodin má otevřeno i protější prodejna potravin Žabka. „Je to pro nás dobrá zpráva. Už z důvodu většího pohybu lidí a tudíž větší bezpečnosti. A snad to ovlivní i naše tržby,“ doufá prodavačka Lenka Fenclová.

Profesionální řidič Jiří Blažek k tomu dodává: „S nočním otevřením jednoznačně souhlasím, je to přece jen hlavní plzeňská trasa vedoucí k hlavnímu nádraží. Když pak jedu večer po práci domů, objíždím Americkou stejně jako mnoho jiných přes Kopeckého sady kolem Měšťanské besedy a zatěžuju pak zbytečně sadový okruh.“

O zmírnění současného stavu se přitom hovořilo už dlouho a diskuze o možných variantách se objevovaly už od samého počátku uzavření Americké od léta 2021. Nyní bylo ve hře několik kompromisních variant. Zvažovalo se například otevření Americké pro veškerý automobilový provoz jen na víkendy nebo pouze jednosměrně. Radikálnější návrh naopak počítal s ještě přísnějšími pravidly. Ty by znamenaly striktní zákaz vjezdu všech vozidel včetně zásobování, vyjma MHD, ze směru od kruhového objezdu. Vjezd pro zásobování by byl pak možný jen z horní části od ulice V Šipce. To vše s vědomím toho, že zásobování obchodů na severní straně Americké by bylo možné jen přes ulici nebo s povoleným vjezdem do protisměru. Zjednodušilo by to kontrolu zneužívání ulice ostatními řidiči, protože nedávná analýza ukázala, že osm z deseti kontrolovaných vozidel vjíždí do zákazu vjezdu neoprávněně.

Požár skladu potravin v Plzni na Rokycanské třídě
Zaměstnanec velkoskladu si hrál z nudy s ohněm, způsobil požár za 60 milionů

Michal Vozobule byl v době prosazení uzavírky Americké ulice pro automobilový provoz náměstkem primátora města Plzně pro dopravu. Současný plzeňský zastupitel vidí nynější záměr zrušit omezení vjezdu v nočních hodinách především jako politické rozhodnutí, které nemá oporu v datech. „Kapacitně jsou objízdné trasy dostačující, což potvrdila zadaná analýza. Ani obávaná křižovatka u Belánky se nestala kritickým místem. A nerozumím ani argumentu, že noční otevření Americké pro všechna auta zvýší bezpečnost místa. Jsem ale rád, že náš původní záměr přinesl lepší průjezdnost pro vozy městské i meziměstské dopravy a tím i značné finanční úspory. A doufám, že to tak už zůstane,“ říká Vozobule.

Zvolenou variantu nezavrhuje Petr Náhlík, projektový manažer společnosti Poved. „Jako dopravák jsem sice spíše pro trvalé uzavření Americké, ale jsem rád, že se našlo alespoň toto kompromisní řešení, které neohrozí průjezdnost pro MHD v dopravních špičkách.“ Ale hned dodává: „Určitě se téma různých dalších variant zprovoznění v budoucnu vrátí, třeba jakmile se zrealizuje projekt nové čtvrti Ameside na Americké (v místě bývalého Domu kultury - pozn. redakce), která bude generovat další množství dopravy.“

Náměstek primátora Aleš Tolar, gesčně odpovědný za dopravu, noční otevření Americké automobilové dopravě přijal, protože nebude mít negativní vliv na MHD. Ke kompromisní dohodě dodává: „Jakkoliv vnímám hlasy řidičů i některých kolegů v koalici, kteří omezení aut kritizovali, jsem rád, že vyslyšeli mé argumenty o tom, že po uzavření Americké se zde MHD přestala zpožďovat, veřejná doprava je rychlejší, v důsledku levnější, a profitují z toho desítky tisíc lidí, kteří tudy denně autobusy a trolejbusy projíždějí.“

Posádka 1. Koronerské ve složení lékařka Dagmar Tydlitátová (bez čepice) a řidička Jitka Strnádková.
Nejhorší jsou mrtvé děti, nezapomenu ani na muže okousaného psy, říká koronerka

Dohoda o nočním otevření Americké umožní i efektivnější způsob postihování řidičů porušujících omezení během dne. Nově bude v ulici nainstalován kamerový systém s videoanalýzou projíždějících vozidel. Změnu dopravního omezení musí ještě schválit orgány města, což by mohlo být v řádu několika týdnů. Zastupitelé budou o Americké jednat pravděpodobně na svém zasedání 23. března 2023.