Chátrající, opuštěné a vandaly poničené telefonní budky zmizí z ulic. Operátor O2 totiž ke konci letošního roku ukončí provoz všech veřejných telefonních automatů. Ponechá jen ty, které musí povinně spravovat v nejmenších obcích.

Automaty operátor reguloval už v minulých letech. V Plzeňském kraji jich v poslední fázi oproti současnému stavu ubude přes dvě stovky. Zůstane jen 116 budek. Důvod k jejich rušení je prostý, lidé z nich nevolají a jejich údržba se nevyplatí. „Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a telefonní budky tak postupně ztrácejí svůj smysl. Využití automatů každým rokem výrazně klesá, z řady z nich lidé volají méně než jednou za měsíc,“ vysvětlila mluvčí O2 Jitka Pajurková. Kromě snižujícího se počtu hovorů jsou dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem.

Například z Domažlic se vytratí hned tři veřejné telefonní automaty. Žádné emoce tato zpráva nevzbudila. „Domažličtí radní vzali na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu plochy na umístění těchto automatů. Likvidace by měla probíhat po etapách,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Provozovatel nabídl budky městu k odkupu. Některé obce je totiž využily jako populární knihobudky.

„Knihobudka je už umístěna na koupališti Babylon. Tam má velký smysl. Ovšem v případě města Domažlice by bylo takové využití zcela zbytečné. Několik set metrů od původního umístění budek se totiž nachází městská knihovna,“ doplnil Antoš.

Operátor bude dál provozovat automaty v místech, na kterých mu to v rámci tzv. univerzální služby ukládá Český telekomunikační úřad. Tedy v obcích do 200 obyvatel a tam, kde není zajištěn dostatečně silný mobilní signál.

„Rušené telefonní automaty budou funkční do posledního dne letošního roku. Poté přístroje i budky dodavatelská společnost demontuje a zajistí jejich ekologickou likvidaci,“ dodala mluví Pajurková.