V úterý 2. června se otevřou se všechny expoziční plochy a projekce v hlavní budově i ve 3D Planetáriu. V rámci zachování bezpečnosti je provoz rozdělen na dva okruhy. "Okruh Hlavní budova s dvěma časy otevření a okruh 3D Planetária s třemi časy otevření. Každý okruh je přístupný vždy jen v příslušném čase. Po skončení času budou prostory vyklizeny a desinfikovány," vysvětlil ředitel Techmania Science Center Vlastimil Volák.Provoz je upraven tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu s ostatními návštěvníky a na každého stále připadalo minimálně 20 metrů čtverečních expoziční plochy.

Zdravotní stav návštěvníky nově také prověří termokamera. Tu u vchodu instalovali odborníci z vysokoškolského ústavu NTC Západočeské univerzity v Plzni. Kameru s termovizí upozorní na zvýšenou teplotu přicházejícího návštěvníka či zaměstnance Techmanie. "V případě zvýšené teploty některé osoby budeme tuto skutečnost ihned řešit," řekl Volák.

Slavnostní odhalení sochy sv. Anežky České a její požehnání plzeňským biskupem Tomášem Holubem.
Privamed ohlídá Anežka

Podle zástupců ZČU je využívání termokamer spolehlivým řešením, jak v objektech, kam vstupuje větší množství lidí, identifikovat osoby se zvýšenou teplotou a zabránit jim v kontaktu s ostatními lidmi. "Je to krok, jak zamezit možnému šíření nemoci covid-19,“ říká ředitel NTC Petr Kavalíř . Kamera zároveň slouží jako první a nový exponát, který objasňuje princip termovize a jejího možného použití při identifikaci nemocí.

Restaurace v prostorách Techmania Science Center bude přístupná pouze těm, kteří jsou na prohlídce okruhu Hlavní budovy a těm, kteří skončili okruh v Planetáriu a chystají se na prohlídku okruhu v Hlavní budově.

"Následující týdny rozhodnou, jak moc bude Techmania koronavirovou krizí ovlivněna a zda-li přijatá úsporná opatření, včetně propouštění a zrušení investic a propagace, budou stačit. V případě, že se tak nestane, bude Techmania nucena přijmout další úsporná opatření a omezit svůj provoz na víkend a na 2 dny v pracovním týdnu," uvedl ředitel Volák.

Romana F. na snímku, který k případu zveřejnila na facebooku České Plzně.
Za tričko neonacistické kapely a tetování na ruce dostala podmínku