V úterý 2. června se otevřou se všechny expoziční plochy a projekce v hlavní budově i ve 3D Planetáriu. V rámci zachování bezpečnosti je provoz rozdělen na dva okruhy. "Okruh Hlavní budova s dvěma časy otevření a okruh 3D Planetária s třemi časy otevření. Každý okruh je přístupný vždy jen v příslušném čase. Po skončení času budou prostory vyklizeny a desinfikovány," vysvětlil ředitel Techmania Science Center Vlastimil Volák.Provoz je upraven tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu s ostatními návštěvníky a na každého stále připadalo minimálně 20 metrů čtverečních expoziční plochy.

Zdravotní stav návštěvníky nově také prověří termokamera. Tu u vchodu instalovali odborníci z vysokoškolského ústavu NTC Západočeské univerzity v Plzni. Kameru s termovizí upozorní na zvýšenou teplotu přicházejícího návštěvníka či zaměstnance Techmanie. "V případě zvýšené teploty některé osoby budeme tuto skutečnost ihned řešit," řekl Volák.

Podle zástupců ZČU je využívání termokamer spolehlivým řešením, jak v objektech, kam vstupuje větší množství lidí, identifikovat osoby se zvýšenou teplotou a zabránit jim v kontaktu s ostatními lidmi. "Je to krok, jak zamezit možnému šíření nemoci covid-19,“ říká ředitel NTC Petr Kavalíř . Kamera zároveň slouží jako první a nový exponát, který objasňuje princip termovize a jejího možného použití při identifikaci nemocí.

Restaurace v prostorách Techmania Science Center bude přístupná pouze těm, kteří jsou na prohlídce okruhu Hlavní budovy a těm, kteří skončili okruh v Planetáriu a chystají se na prohlídku okruhu v Hlavní budově.

"Následující týdny rozhodnou, jak moc bude Techmania koronavirovou krizí ovlivněna a zda-li přijatá úsporná opatření, včetně propouštění a zrušení investic a propagace, budou stačit. V případě, že se tak nestane, bude Techmania nucena přijmout další úsporná opatření a omezit svůj provoz na víkend a na 2 dny v pracovním týdnu," uvedl ředitel Volák.