Přímo na nejsevernější bod planety snad najde od nás cestu jen pár dobrodruhů. Mezi ně se nedávno zařadil i prof. MUDr. Václav Zeman, CSc., vedoucí Ústavu tělovýchovného lékařství v Plzni.

Ten si navíc přímo na Severním pólu zaplaval…

Zvolil jste oproti jiným poněkud netypický dopravní prostředek…
K Severnímu pólu jsem cestoval s americkou společností, která pořádá expedice do polárních oblastí. Cesta se uskutečnila na ruském atomovém ledoborci „50 let vítězství“ (50 let pobedy) Je schopen prolomit led o síle 2 až 3 metry.

Je složité dostat se na palubu takového pro nás exotického plavidla?
Předpokladem účasti byla také znalost angličtiny, která byla oficiálním jazykem celé expedice. Do jiných jazyků se netlumočilo, s výjimkou některých základních pokynů, které byly tlumočeny pouze do čínštiny. 120 účastníků pocházelo z 21 států celého světa. Češi jsme byli dva.

Jaký byl časový program?
Sraz účastníků byl v Helsinkách. Odtud se o den později pokračovalo letecky do Murmanska (69° s. š.). Odpoledne jsme se nalodili na náš ledoborec a večer vypluli. Návrat do Murmanska byl plánován za jedenáct dní.

Kudy vás kapitán v polárních pustinách vedl?
Zamířili jsme nejprve k Zemi Františka Josefa rozkládající se mezi 80-82° severní šířky. Zde na 191 ostrovech je bohatý polární život – jsou domovem tuleňů, mrožů, polárních lišek a zvláště ledních medvědů, kteří zde rodí svá mláďata. Je to přísně chráněné, lidmi neosídlené území. Jak na ostrovech, tak mimo ně při plavbě ledoborcem jsme především viděli řadu ledních medvědů, několikrát i přímo při lovu a při ´zpracování´ tuleňů. Viděli jsme i tuleně, mrože a velryby. Samozřejmě množství ptáků.

Jak plavba pokračovala?
Prorážením ledu v souvislém ledovém poli a pátý den plavby jsme byli na místě. Ve 23:57 SEČ se objevilo očekávaných 90° 00´ 00´´. Následoval přípitek přímo na palubě a šli jsme spát. Poněvadž led díky oceánským proudům neustále driftuje, bylo nutno ráno najít pól znovu. Vydali jsme se k němu pěšky.

Jak daleko jste se prošli směrem na jih?
Je to zvláštní pocit stát na vrcholu zeměkoule, mít pod sebou všechny poledníky světa a několika kroky je překročit. Jdete-li přes pól, jdete jedním směrem na sever a pak na jih. Z pólu už jiná cesta než na jih nevede. Kolem pólu nám bylo vymezeno bezpečné území několika set metrů.

Využil jste jako správný otužilec možnosti zaplavat si na Severním pólu?
Bylo nám nabídnuto koupání v brázdě za ledoborcem ve vodě, ze které byly pečlivě odstraněny kusy ledu. Voda měla minus 1,4 °C, vzduch plus 0,7 °C. Samozřejmě jsem si tam zaplaval. Severněji na zeměkouli plavat už opravdu nelze. Bylo by to hezké, mít takovéto prvenství mezi Čechy, ale možná, že se po přečtení článku přihlásí další. Překvapila mne nepříliš velká zima na pólu, i když ostrý vítr pocit chladu znásobil. Nejcennějším suvenýrem z cesty je certifikát o dosažení Severního pólu a o plavání v této lokalitě.

Jan Wassermann