Jaký smysl má nakupovat nízkopodlažní tramvaje?
Nízkopodlažní tramvaje jsou v evropských městech uváděny do provozu v posledních zhruba dvaceti letech. Motivem je samozřejmě zvýšení komfortu přepravy, a tedy pohodlí cestujících, zejména těch se zhoršenou pohyblivostí, cestujících s kočárky nebo na invalidním vozíku. Z pohledu provozovatele je podstatná rychlejší výměna cestujících, a proto vyšší cestovní rychlost a přepravní kapacita. Neopominutelným pozitivem je i zvýšení bezpečnosti přepravy, zejména u stoprocentně nízkopodlažních vozidel, ve kterých nejsou žádné schody nebo podesty, o které by se cestující mohli zranit. Stoprocentně nízkopodlažní je i nová tramvaj z plzeňské Škodovky.

Jak je to s nízkopodlažními tramvajemi v zahraničí? Mají technické limity provozu?
Obecně by neměl být důvod pro nějaké omezení provozu nízkopodlažních tramvají. Důkazem toho je jejich provoz ve městech s tradičními tramvajovými linkami, kde oblouky a stoupání trati jsou dány ulicemi historických měst.

Používají se i tam, kde jsou klimatické podmínky náročnější?
Nízkopodlažní tramvaje jsou v provozu v celé Evropě, a tedy i v místech, která jsou na tom klimaticky hůře než česká města. Na severu třeba v Helsinkách nebo Göteborgu. Ve středu Evropy v Innsbrucku, kde zajíždějí do Stubaiského údolí do nadmořské výšky 900 m.

Nastávají problémy při sněhových kalamitách nebo přívalových deštích?
Problémy v takových případech mají všechna vozidla. Na překážce skryté pod vodou nebo sněhem nebo na zamrzlé výhybce může vykolejit jakákoliv tramvaj.