Lidé byli svědky vysvěcení nové sochy významného českého světce. Slavnostního aktu se ujal páter Vítězslav Holý. Z původní dřevěné sochy sňal otisk sochař Václav Česák a vytvořil tak vlastně její kopii. Spolu s bustou jsou v interiéru kapličky umístěny ještě svatovojtěšské atributy – berla a veslo. Dílo sochaře bylo zaplaceno z darů věřících, a to nejen z nepomucké farnosti.