„Online rezervační systém spouštíme na našich webových stránkách. Občané uvidí, zda je jimi zvolený termín pro obřad volný, nebo zda musí volit jiný. Termín si mohou zarezervovat jak pro svatbu na radnici, tak i jinde,“ uvedl starosta trojky Radislav Neubauer (ČSSD). Chtějí-li snoubenci uzavřít manželství na území Plzně, musí nejprve kontaktovat matriku ÚMO Plzeň 3, která je společná pro celé město. „Na plzeňské radnici jsou stanoveny oddací dny soboty a neděle mimo svátky, obřady v ostatních dnech zajišťujeme pouze po předchozí domluvě s matrikou. Svatební obřady nelze uskutečnit v pondělí, ve středu a ve svátek. Manželství mimo stanovené místo a dobu lze uzavřít pouze v případě, kdy to bude organizačně a technicky možné,“ uvedla Jitka Kunstová, pověřená vedoucí oddělení matriky ÚMO Plzeň 3. Termíny se zamlouvají vždy od 1. 1. na období červenec až prosinec a od 1. 9. na období leden až červen. Snoubenci by měli předložit potřebné doklady a vyplněné tiskopisy nejlépe 30 dní, nejpozději však 14 dní před termínem sňatku.