„Město Plzeň uzavře pouze část Šumavské ulice v úseku Nádražní a Vocelova, kde se nacházejí zastávky městské hromadné dopravy a je zde problematické místo pro přecházení. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd autobusům všech druhů, tedy MHD, linkové osobní dopravy i soukromých dopravců s ohledem na příjezd k autobusovému terminálu, trolejbusům a s ohledem na budovu okresního soudu budou mít povolen vjezd policisté a vězeňská služba. Úsek budou moci využívat též cyklisté,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Vozidla najíždějící z křižovatky s ulicí Sirková budou povinna odbočit do ulice Nádražní, na jejímž konci je možné se otočit zpět nebo vyjet kolem hotelu Vienna House (dříve Angelo) do ulice U Prazdroje. Zbylá část území „Hamburku“ včetně autobusového terminálu bude přístupná z křižovatky U Pra-zdroje – Šumavská, výjezd zpět vede do této křižovatky nebo na most Nad Nádražím. Uzavřeným úsekem Šumavské je nyní vedeno navádění vozidel ze směrů od křižovatky U Jána a od Slovan na Plzeňský Prazdroj.