Žádná oficiální jména hříšníků ale dosud nepadla, komise pouze průběžně hlásí počty podezřelých. To se některým členům akademického senátu fakulty nelíbí. Univerzita si chce být svým podezřením jistá a jména těch, kdo by mohli přijít o titul, zveřejní na jaře.

„Informace jsou zatím pouze neoficiální. Ze školy již odešel učitel katedry občanského práva Jan Kavka. Dále zde zůstává učit Jan Suchý a Daniel Telecký, jejichž dizertační práce také nebyly v požadované kvalitě, nebyly schválené před komisí se správnými parametry,“ říká zástupce studentů v akademickém senátu Martin Marek. To, že jména ještě nikde nezazněla oficiálně, ho mrzí. „Nejprve jsme slyšeli, že budou zveřejněna do 15. prosince, pak do 15. ledna a nyní se dozvídáme z médií, že se tak stane na jaře,“ míní Marek. Výsledky podle něj musí být konkrétní, hmatatelné. „Takto se může snadno vzbudit dojem, že se něco zametá pod koberec, z čehož jsem dost zklamaný,“ uvádí Marek.

„Zatím ještě pokračuje prověřování absolventů rigorózního řízení a do konce ledna by měla být dokončena i prověrka magistrů. Musíme připravit stanovisko, jak se chovat, jména rychlostudentů zveřejníme, až si budeme zcela jisti, tím chceme zabránit žalobám,“ vyjádřil se rektor ZČU Josef Průša.

Studentští senátoři jsou pro odvolání Teleckého, který se zastává bývalého vedení fakulty, z funkce předsedy akademického senátu. „Jeho dizertační práce byla skutečně problematická, již dlouho se navíc neúčastní zasedání senátu, prý je celou dobu v pracovní neschopnosti. Ať tedy alespoň rezignuje na funkci předsedy a je jen řadovým členem,“ doplňuje Marek.

Akademický senát včera odsouhlasil změnu struktury. Podle návrhu Jiřího Pospíšila se tak z dvanácti kateder stane devět, dvě ale budou velké. Opatření zahájilo reformu fakulty.

Práva musí ušetřit patnáct milionů korun

Plzeňská právnická fakulta včera oficiálně odstartovala svoji reformu. Její akademický senát totiž schválil návrh děkana Jiřího Pospíšila a odhlasoval, že z dvanácti kateder jich bude jen devět, z toho dvě velké. Následovat bude propouštění některých pedagogů. Škola se musí vypořádat s tím, že letos dostane o zhruba 15 milionů korun méně než vloni.

„Změna struktury kateder je počátkem dalších změn. Počítáme s tím, že budou vybráni noví vedoucí těchto kateder, dojde k určité změně struktury vyučujících. Chceme výuku zajišťovat efektivněji s menším počtem pedagogů,“ říká Pospíšil. Konkrétní jména nechce zatím uvádět, probere je nejdříve s vedoucími jednotlivých kateder.

„Zda všichni, kterých se to bude týkat, ze školy odejdou, nebo dojde k dohodě o provedení práce, se uvidí. Prosazuji heslo, že všichni, kteří se živí advokacií a komerční právní praxí, tak pokud chtějí přednášet na fakultě, měli by to vnímat jako určitou formu privilegia a měli by tedy mít v zásadě jen symbolickou odměnu,“ soudí Pospíšil a opírá se přitom o zkušenosti ze zahraničních právnických fakult, kde jsou si advokáti vědomi posílení jejich prestiže a přednášejí zdarma.

To, že fakulta dostane o 15, 7 milionu méně než vloni, je dáno ekonomickou situací země. „S nedostatkem financí s potýká celé vysoké školství. konkrétní podobu rozpočtu budu znát v následujících 14 dnech. O tom, kde všude můžeme a budeme šetřit, se ještě budeme bavit, vyslechnu návrhy proděkanů,“ uvádí děkan. Klíčové podle něj je, aby šetření nemělo vliv na kvalitu výuky. „Kvalitní pedagogy se naopak budeme snažit zachovat . Oslovil jsem již i několik významných akademiků a právníků této země, kteří na naši fakultu přijdou, obohaceno bude například právo pracovní,“ dodává Pospíšil.