Desítky studentů Fakulty zdravotnických studií pracují na odběrových místech a call centrech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Připraveno pomoct je celkem šedesát studentů, jejichž seznam poskytla fakulta Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který jejich zapojení koordinuje. Dalších dvacet studentů zareagovalo na výzvu krajských nemocnic a okolo stovky studentů posílilo tým zdravotníků Fakultní nemocnice Plzeň.

„Již v jarním období se naši studenti intenzivně dobrovolně zapojili do činnosti nemocnic nejen v Plzeňském kraji. Poté, co nás Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o pomoc při zajišťování kompetentních osob na posílení činnosti odběrových míst a činnosti KHS, jsme vyzvali naše studenty, aby se do činnosti zapojili, a obratem jich zareagovalo několik desítek,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich. „Pro naše studenty je pomoc přirozená, jsou tak vychováváni v rámci svého studia, přičemž nedílnou součástí přípravy nelékařského zdravotnického pracovníka je i posilování osobní odpovědnosti a entuziasmu,“ dodává děkan.

„Součástí výuky našich studentů jsou i odborné praxe v zařízeních poskytujících zdravotní péči, sociálních zařízeních,“ uvádí děkan s tím, že týmy zdravotnických zařízení posilují studenti i v rámci své praxe.

Na studenty Fakulty zdravotnických studií se také vztahuje takzvaná pracovní povinnost, kterou jim ukládá usnesení vlád. Fakulta proto poskytla hejtmanství seznamy studentů dotčených tímto vládním nařízením. „Předali jsme na hejtmanství seznam téměř 300 studentů, který v současné chvíli doplňujeme ještě o informace o místě výkonu praxe, tak aby mohli být studenti v případě potřeby přidělováni právě na místa, kde vykonávají svoji praxi,“ vysvětluje proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Alena Lochmannová.

„Je pro nás důležité zajistit, aby studenti mohli vykonávat praxi v oboru, který studují,“ dodává Alena Lochmannová. „Studenti pomáhají nejen v rámci vlastního studia, ale často i dobrovolně nad jeho rámec, čehož si pochopitelně vážíme. Pro samotnou praxi je ale vždy důležité obsahové vymezení, tedy to, že student vykonává činnost, která souvisí s oborem jeho studia,“ upřesňuje. V rámci dobrovolné činnosti je na dohodě studenta a příslušné nemocnice, do jaké činnosti se zapojí.

„Studenti se samozřejmě v rámci svého studia účastní také praktických cvičení, tak aby jejich pracovní činnost neohrozila ani jejich studium a nebyli znevýhodněni jako v jarním období. Teoretická výuka přitom probíhá v hybridní podobě, většinově se jedná o synchronní on-line výuku. Studenti jsou tak v tomto období velmi vytíženi a o to více si vážíme jejich činnosti v tomto exponovaném období,“ popisuje proděkanka.

„Naši studenti jsou opravdu v prvních liniích, v nemocnicích se někteří z nich setkávají s nakaženými, ale jednají zodpovědně, dodržují veškeré podmínky pracovišť, i když to zahrnuje nošení respirátoru, ochranných obleků atd. Jsme na ně opravdu pyšní,“ uzavírá děkan Lukáš Štich.

Na pomoc ale vyrazili také budoucí učitelé. Ti se školními povinnostmi pomáhají dětem zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň i Západočeské univerzity. Také děti v Dětském domově Nepomuk díky nim lépe zvládnou distanční výuku. Kromě studentů, kteří už jsou zapojeni na různých místech, má fakulta ve své databázi i řadu náhradníků.

Už v minulém týdnu oslovila katedra pedagogiky studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ ohledně pomoci Fakultní nemocnici i Západočeské univerzitě. Ti se začali hlásit velmi rychle a ochotně. „Jakmile se ukázalo, že bude potřeba zajistit výuku především pro menší děti, jejichž rodiče by teď ve svých profesích citelně chyběli, začali se nám studenti ozývat,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. „Moc si vážím toho, že ačkoliv mají sami dost starostí se studiem, chápou, jak společensky potřebná je jejich profese a neváhají pomoci,“ oceňuje děkan, podle kterého zájem studentů není menší než na jaře.

Dvanáct studentek a studentů tak v pondělí 19. října nastoupilo do Fakultní nemocnice Plzeň, kde pomáhají zajistit výuku pro děti zaměstnanců nemocnice, kteří by jinak museli zůstat s dětmi doma. Dalších dvanáct studentů učitelství je vystřídá v následujícím týdnu a patnáct je připraveno v roli náhradníků. Dočasná škola v nemocnici má kapacitu 30 dětí a určena je především pro ty z 1. stupně základních škol. „Naši studenti nastupují ráno v půl osmé a pomáhají dětem s úkoly, které dostanou od svých vyučujících v rámci distanční výuky. Spolupráce s nemocnicí je výborná a zázemí je skvěle připraveno,“ chválí si spolupráci koordinátorka studentů Daniela Nováková. „I přes všechny složité okolnosti je patrné, že pro studenty i pro nemocnici je tato práce radostná. Studenti v sobě mají velkou míru altruismu a opravdu chtějí pomáhat. Samotnou mě překvapilo, jak studentky, které zatím nemají konkrétní uplatnění, byly zklamané,“ dodává Daniela Nováková.

Šest studentů Fakulty pedagogické dojíždí od pondělí 19. října do Dětského domova Nepomuk, aby tamním dětem, žákům základních a středních škol, pomohli s distanční výukou. Vždy dvojice studentů učitelství působí v jedné ze tří rodinných skupin. Celkem jsou studenti k dispozici patnácti dětem. Už od minulého týdne v dětském domově vypomáhá také jejich kolegyně z fakulty, která tu působila také při jarním uzavření škol. Podle slov ředitele Dětského domova Nepomuk Romana Sudy dvojici studentů využijí v nebližších dnech také v rodinné skupině v Oselcích. Další dětské domovy, kde studenti budou fungovat jako pedagogická podpora, mohou přibývat, zájem právě zjišťuje Krajský úřad Plzeňského kraje, který je jejich zřizovatelem.

Výpomoc studentů využívají i zaměstnanci a zaměstnankyně Západočeské univerzity, kteří jsou rodiči mladších školních dětí. Výuka probíhá v Ústavu jazykové přípravy a podílí se na ní celkem šest studentů učitelství.

Pomoc organizuje Fakulta pedagogická také prostřednictvím své facebookové skupiny Pomáháme v Plzeňském kraji, kde studenti i zaměstnanci zveřejňují své konkrétní nabídky pomoci.