V budově fakulty v univerzitním kampusu na Borských polích jsou k vidění klauzurní a semestrální práce, které šest stovek studentů vytvořilo během právě uplynulého zimního semestru. Různorodá díla od návrhů nábytku, šperků, keramiky, ilustrací a triček po animované filmy jsou veřejnosti přístupné do 13. února ve všední dny od 8 do 20 hodin. Vstup je volný.