Studenti si předem vypracovali prezentaci firmy na počítači a pak ji museli před odbornou porotou obhájit. Cílem soutěže bylo , aby se žáci přiblížili co nejvíce praxi, která je jiná než školní teorie.