Student dopravní školy Lukáš Vlk se letos zúčastnil podruhé, loni se umístil na čtvrtém místě. „Přihlásil jsem se proto, že mi paní učitelka slíbila jedničku,“ začal se smíchem popisovat svou účast v soutěži Lukáš. „Hlavní důvod ale byl, že si myslím, že pro budoucnost je to skvělá příležitost se něco naučit a až půjdu na pravý pohovor, budu připravený,“ sdělil student.

Fiktivní pohovory se odehrávaly před plnohodnotnou porotou tvořenou jak z odborníků z Úřadu práce a Krajského úřadu, tak ze skutečných zaměstnavatelů a učitelů. Zaznívaly typické otázky: Co můžete naší společnosti nabídnout? Jakou máte představu o platu? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Poté byl se soutěžícími proveden jazykový test. Žáci se mohli rozhodnout, o jakou pozici se budou ucházet. Šlo o místa asistenta či asistentky, dispečera dopravy, pracovníka v logistice, zástupce vedoucího autoservisu a marketingového referenta.

Část přípravy na pohovor žáci prováděli doma, zbytek na školní půdě. „Doma si studenti vytvořili životopis, kam zanesli mj. praxi, kterou mají během studia povinnou. Týden před soutěží besedují s personalistou, který jim poradí, co a jak dělat,“ uvedla učitelka Jiřina Dušková. „Někteří studenti se zúčastňují každý rok a k nim se přidávají další, ze soutěže jsou nadšení,“ míní Dušková.

Do soutěže se přihlásili i studenti z jiných plzeňských škol – z Integrované SŠ živnostenské, z Obchodní akademie, SOŠ Nerudovy a SŠ informatiky a finančních služeb. Vyhlášeny byly dvě kategorie. V první zvítězil Pavel Maxa ze SOŠ Nerudovy, ve druhé Šimon Fiala ze SPŠ dopravní.