Připojit se k ní ale může celá akademická obec včetně sekretariátu a pedagogů. Na nezávislém studentském informačním serveru ZČU Dione je vyvěšena od nedělního večera.

„Domníváme se, že za necelé čtyři měsíce, po které tuto pozici zastává, již prokázal svou nezpůsobilost fakultu řídit a jeho setrvání v děkanském křesle ohrožuje nejen pověst, ale samotnou existenci fakulty právnické,“ říká jeden z autorů výzvy, student Aleš Ziegler.

Růžička podle něj nedokázal ani zúčtovat s neblahým dědictvím děkanů Kindla a Zachariáše. „Jeho schopnost přesvědčivě vyvracet skandální pověsti, neustále se šířící ve fakultních kuloárech i v médiích, se limitně blíží nule,“ míní Ziegler.

Dodává, že jsou opět vypisována výběrová řízení na nová pracovní místa bez ohledu na reálné potřeby a finanční možnosti fakulty, zato na dobu těsně před volbami do akademického senátu. Studenti jsou znovu-přijímáni ke studiu rozhodnutím děkana proti doporučení komise zřízené ke zvýšení transparentnosti tohoto procesu. Dnes již bývalý tiskový mluvčí fakulty byl placen z fondu určenému k vyplácení stipendií studentům. „Ve výčtu bych mohl pokračovat. Vlastní podíl děkana na neslavné minulosti práv vychází najevo právě nyní, přičemž jeho vysvětlení se vyznačují důvěryhodností srovnatelnou s vyprávěním Ivana Tomažiče o vzniku jeho disertační práce,“ doplňuje Ziegler.

„Z těchto důvodů Vás vyzýváme, pane děkane, zachovejte si důstojnost a odstupte. Zároveň vyzýváme akademický senát, aby do čela fakulty zvolil osobu, jejíž odborný kredit a manažerské schopnosti budou zárukou jejího přežití a řádného rozvoje. Rovněž apelujeme na orgány ZČU, aby se situací na fakultě, která vrhá špatné světlo nejen na ZČU, ale i na celé české vysoké školství, začaly vážně zabývat,“ hlásá apel.

Podle rektora ZČU Josefa Průši ale studenti pouze čeří vodu před nadcházejícími volbami do akademického senátu. „Nový děkan má u mě důvěru, minulý týden jsme společně s ním, s profesorem Karlem Eliášem a budoucí rektorkou Ilonou Mauritzovou situaci na právech probírali. Body v apelu jsou vykonstruované,“ tvrdí Průša.

Květoslav Růžička byl včera na svém telefonu nedostupný.